• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2012
Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các Trạm kiểm tra tải trọng xe
Số ký hiệu 20/2008/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 02/10/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/11/2008
Nguồn thu thập Công báo số 575+576, năm 2008 Ngày đăng công báo 17/10/2008
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đường bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 10/2012/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ Ngày hết hiệu lực 01/06/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.