• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2008
Về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số ký hiệu 85/2008/QĐ-TTg Ngày ban hành 03/07/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/07/2008
Nguồn thu thập Công báo số 407+408, năm 2008 Ngày đăng công báo 16/07/2008
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.