• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2015
Quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Số ký hiệu 11/2011/TT-TTCP Ngày ban hành 09/11/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 609+610, năm 2011 Ngày đăng công báo 01/12/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thanh tra Chính phủ Phó Tổng Thanh tra  
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 04/2014/TT-TTCP Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng Ngày hết hiệu lực 01/01/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.