• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2012
Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân
Số ký hiệu 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT Ngày ban hành 06/02/2012
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 26/03/2012
Nguồn thu thập Công báo số 173+174, năm 2012 Ngày đăng công báo 26/02/2012
Ngành
  • Công an
  • Giáo dục và đào tạo
  • Quốc phòng
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Thứ trưởng - Trung tướng Lê Quý Vương
Bộ Quốc phòng Thứ trưởng - Thượng tướng Nguyễn Thành Cung
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Hoàng Thế Liên
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.