• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/1993
  • Ngày hết hiệu lực: 15/12/2014
Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành lưu trữ
Số ký hiệu 420/TCCP-CCVC Ngày ban hành 29/05/1993
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/05/1993
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Bộ trưởng (Trưởng ban) Phan Ngọc Tường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 13/2014/TT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ Ngày hết hiệu lực 15/12/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.