• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/08/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 26/2013/TT-BGDĐT Ngày ban hành 15/07/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 30/08/2013
Nguồn thu thập Công báo số 437 + 438 Ngày đăng công báo 27/07/2013
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.