• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 41/2013/TT-BGDĐT Ngày ban hành 31/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2014
Nguồn thu thập Công báo số 115 + 116 Ngày đăng công báo 19/11/2014
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.