• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Về sửa đổi, bổ sung khoản 5 điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Số ký hiệu 71/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 17/12/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/02/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1179+1180 Ngày đăng công báo 31/12/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.