• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/09/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
V/V ban hành Quy định một số cơ chế chính sách bổ sung hỗ trợ nông dân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình, thực hiện trong giai đoạn 2010- 2015
Số ký hiệu 11/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/09/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/09/2010
Nguồn thu thập Công báo số 05+06, năm 2010 Ngày đăng công báo 20/12/2010
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Đầu tư và nông nghiệp, nông thôn
  • Kinh tế nông nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Nguyễn Hạnh Phúc
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.