• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/07/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 22/12/2018
V/v Phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011 – 2015
Số ký hiệu 13/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành 20/07/2011
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 30/07/2011
Nguồn thu thập Công báo số 05+06, năm 2011 Ngày đăng công báo 20/08/2011
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
  • Phát triển nông thôn
  • Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Nguyễn Hạnh Phúc
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.