• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/1994
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/1999
HƯớNG DẫN Xử Lý TIềN PHạT CHậM NộP THUế XUấT KHẩU, THUế NHậP KHẩU.
Số ký hiệu 52 TC/TCT Ngày ban hành 15/06/1994
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/06/1994
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Vũ Mộng Giao
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.