• Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 23/07/2018
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản hết hiệu lực 1 phần
Văn bản bị thay thế một phần
Văn bản được sửa đổi bổ sung
Văn bản bị sửa đổi
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.