• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2006
Lịch sử hiệu lực: Luật 11/1998/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/12/1998 Văn bản được ban hành 11/1998/QH10
01/06/1999 Văn bản có hiệu lực 11/1998/QH10
01/01/2006 Bị thay thế 38/2005/QH11
01/01/2006 Văn bản hết hiệu lực 11/1998/QH10
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.