• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/02/2014 Văn bản được ban hành 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH
05/05/2014 Văn bản có hiệu lực 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.