• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số ký hiệu 17/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 24/06/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/08/2016
Nguồn thu thập Bản chính (CÔNG BÁO/ Số 561 + 562) Ngày đăng công báo 16/07/2016
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Môi trường
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đề xuất và hồ sơ nhiệm vụ môi trường được cơ quan quản lý nhiệm vụ môi trường tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định tại Thông tư số 55/2013/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.