• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/06/2016 Văn bản được ban hành 17/2016/TT-BNNPTNT
10/08/2016 Văn bản có hiệu lực 17/2016/TT-BNNPTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.