• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 48/2012/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/03/2012 Văn bản được ban hành 48/2012/TT-BTC
01/05/2012 Văn bản có hiệu lực 48/2012/TT-BTC
25/02/2015 Được bổ sung 02/2015/TT-BTC Xem tại đây
01/07/2017 Văn bản hết hiệu lực 48/2012/TT-BTC
01/07/2017 Bị bãi bỏ 48/2017/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.