• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/11/1978
  • Ngày hết hiệu lực: 21/08/1998
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 63/CT-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/11/1978 Văn bản được ban hành 63/CT-UB
17/11/1978 Văn bản có hiệu lực 63/CT-UB
21/08/1998 Văn bản hết hiệu lực 63/CT-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.