• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/1988
  • Ngày hết hiệu lực: 11/11/1998
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 21/CT-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/06/1988 Văn bản được ban hành 21/CT-UB
10/06/1988 Văn bản có hiệu lực 21/CT-UB
11/11/1998 Văn bản hết hiệu lực 21/CT-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.