• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2023
Về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Số ký hiệu 64/2009/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/07/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/08/2009
Nguồn thu thập Công báo: Số 140 - năm 2009 Ngày đăng công báo 01/09/2009
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Quản lý thị trường
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi bởi Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 Ngày hết hiệu lực 15/01/2023
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.