• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/09/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 22/12/2014
Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Số ký hiệu 58/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/09/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/09/2011
Nguồn thu thập Công báo: Số 57 - năm 2011 Ngày đăng công báo 01/10/2011
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Lê Hoàng Quân
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Văn bản hết hiệu lực bỡi Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 39/01/2016 của UBND TP HCM, về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 48/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hết hiệu lực 22/12/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.