• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/01/1989
  • Ngày hết hiệu lực: 11/11/1998
Về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thuỷ sản - công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải.
Số ký hiệu 06/QĐ-STP-TC Ngày ban hành 04/01/1989
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/01/1989
Nguồn thu thập Công báo Thành phố Hồ Chí Minh Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch Võ Văn Cương
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5986/QĐ-UB-NC ngày 11/11/1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 Ngày hết hiệu lực 11/11/1998
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.