• Quyết định 1483/QĐ-UB

  Về việc mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  31/10/2000

  31/10/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1424/QĐ-UB

  Về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường mẫu giáo mầm nôn

  17/10/2000

  17/10/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1218/QĐ-UB

  Về việc ban hành quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  26/09/2000

  26/09/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1215/QĐ-UB

  về việc ban hành Quy định tạm thời quy trình thực hiện đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  25/09/2000

  25/09/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1108/QĐ-UB

  Về việc ban hành Quy chế về huy động, quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển của tỉnh

  11/09/2000

  11/09/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1091/QĐ-UB

  Về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/1998/NĐ-CP trong việc xác định giá đất đền bù và các chính sách hỗ trợ, đền bù di chuyển, thưởng di chuyển đúng kế hoạch, chi phí đào tạo và chi phí thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  08/09/2000

  08/09/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1093/QĐ-UB

  về việc ban hành mức phụ cấp hàng tháng cho công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương

  08/09/2000

  08/09/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 23/NQ-HĐND

  về việc phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương

  31/08/2000

  03/08/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 28/NQ-HĐND15

  về việc bán xi măng trả chậm hỗ trợ nông dân các xã đặc biệt khó khăn làm nhà ở; Cấp xi măng hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn

  31/08/2000

  31/08/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 923/QĐ-UB

  Về việc định giá cước vận chuyển hành khách ngoại tỉnh, nội tỉnh bằng ô tô

  18/08/2000

  18/08/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.