• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 06/2017/TT-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/06/2017 Văn bản được ban hành 06/2017/TT-BTTTT
16/07/2017 Văn bản có hiệu lực 06/2017/TT-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.