• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 172/2007/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/11/2007 Văn bản được ban hành 172/2007/QĐ-TTg
10/12/2007 Văn bản có hiệu lực 172/2007/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.