• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu 161/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 29/11/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/01/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ   Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.