• Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH

  Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

  25/02/2020

  01/04/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2020/QĐ-TTg

  Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

  21/02/2020

  15/04/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 21/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

  17/02/2020

  01/04/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 20/2020/NĐ-CP

  Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

  17/02/2020

  01/04/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH

  Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội

  14/02/2020

  30/03/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 19/2020/NĐ-CP

  Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

  12/02/2020

  31/03/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 18/2020/NĐ-CP

  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

  11/02/2020

  01/04/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH

  Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

  10/02/2020

  26/03/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  05/02/2020

  22/03/2020

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.