• Nghị định 116/2016/NĐ-CP

  Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

  18/07/2016

  01/09/2016

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 119/2016/TT-BTC

  Sửa đổi Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Kmll48+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

  12/07/2016

  15/07/2016

 • Thông tư 13/2016/TT-BCT

  Quy định quản lý than trôi

  11/07/2016

  25/08/2016

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 118/2016/TT-BTC

  Sửa đổi Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 03/4/2016 và thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Tài chính

  08/07/2016

  15/07/2016

 • Nghị định 115/2016/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

  08/07/2016

  15/09/2016

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 114/2016/NĐ-CP

  Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

  08/07/2016

  01/01/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 12/2016/TT-BCT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

  05/07/2016

  20/08/2016

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 29/2016/QĐ-TTg

  Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

  05/07/2016

  20/08/2016

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 10/2016/TT-BCT

  Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  01/07/2016

  01/07/2016