• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 15/2020/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/07/2020 Văn bản được ban hành 15/2020/TT-BGTVT
15/09/2020 Văn bản có hiệu lực 15/2020/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.