• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 57/2005/QĐ-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/10/2005 Văn bản được ban hành 57/2005/QĐ-BGTVT
01/01/2006 Văn bản có hiệu lực 57/2005/QĐ-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.