• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 30/2012/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/11/2012 Văn bản được ban hành 30/2012/TT-NHNN
01/01/2013 Văn bản có hiệu lực 30/2012/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.