• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/06/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2017
Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
Số ký hiệu .01 /2014/QĐ-KTNN Ngày ban hành 07/05/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/06/2014
Nguồn thu thập Hệ thống văn bản của KTNN Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.