• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/10/2014
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước
Số ký hiệu .05/2014/QĐ-KTNN Ngày ban hành 04/09/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/10/2014
Nguồn thu thập Trang thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước (Hệ thống văn bản) Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.