• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2017
Ban hanh Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước
Số ký hiệu 03/2017/QĐ-KTNN Ngày ban hành 21/03/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/05/2017
Nguồn thu thập Bản gốc Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.