• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/1984
Hướng dẫn thi hành việc đầu tư vốn và quản lý hệ thống đường đô thị
Số ký hiệu 73-TTLB/GTXD Ngày ban hành 27/03/1984
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 27/03/1984
Nguồn thu thập Công báo số 11/1984; Ngày đăng công báo 15/06/1984
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Nguyễn Đình Doãn
Bộ Xây dựng Bộ trưởng Nguyễn Thu
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Lí do hết hiệu lực không còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.