• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/04/2000
BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
Số: 06/2000/QĐ-BVHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

Về việc công nhận di tích

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

Căn cứ điều 34 của Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.

Căn cứ điều 69 Luật đất đai Nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam năm 1993.

Căn cứ Pháp Lệnh Bảo vệ di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh năm 198.

Căn cứ Nghị định 81-CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ Văn hoá Thông tin .

Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Phú Thọ, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Kon Tum, Quảng Ngãi, Hưng Yên, thành phố Hò Chí Minh, thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công nhận di tích 51 (năm mươi mốt) di tích sau:

tỉnh Vĩnh phúc (11DT)

1. Di tích khảo cổ học Đồng Đậu (Gò Đậu lớn, Gò Đậu nhỏ) - Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

2. Di tích lịch sử : Đình Diến Táo - xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

3.Di tích Kiến trúc nghệ thuật: Chùa Linh Qui - xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Đại An - xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Di tích Lịch sử : Đền Xuân Lãng - xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Kính Phúc - Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Sông Kênh - Xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường , tỉnh Vĩnh Phúc.

8. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Tiên Lữ - xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

9. Di tích nghệ thuật: Chùa Yên Mạc - xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

10. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Yên Mạc - xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

11. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Chùa Vĩnh Sơn - xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

tỉnh tuyên quang (2DT)

12. Di tích lịch sử: Địa điểm nơi ở và làm việc của Bác Hồ và Trụ sở một số cơ quan của Chính phủ tại Làng Sảo 1947-1948 (Gồm các địa điểm: Hội nghị Trùn ương Đảng 1947; Lán Hội đồng Chính phủ; Lán I; Lán II; Lán cảnh vệ; Bộ Tư Pháp; Bộ Tài Chính; Nền nhà ông Ma Văn Hiến; Nền nhà bà Đinh Thị Tư)- xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

13.Di tích lịch sử: Địa điểm lán và hầm an toàn của đồng chí Tôn Đức Thắng , Khu Văn phòng Quốc Hội và Mặt trận Liên Việt tại thôn Chi Liền (1953-1954) - xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

tỉnh lâm đồng (4 DT).

14. Thắng cảnh: Thác Gougah - xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

15. Thắng cảnh: Thác Liên Khương - Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

16. Thắng cảnh: Thác Pongour- xã Tân Hội và xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

17. Thắng cảnh: Thác Đá Cao (Trai Bliang) - xã Tà In, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

tỉnh Phú thọ (2DT).

18. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Vĩnh Ninh - Thị trấn Lâm Thao, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.

19. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Cổ Tiết - xã Cổ Tiết, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ.

tỉnh hoà bình (8DT)

20. Di tích lịch sử: Nhà tù Hoà Bình - phường Tân Thịnh, thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

21. Di tích khảo cổ học: Hang Chổ - xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

22. Di tích khảo cổ học: Hang Núi Sáng - xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

23. Di tích Khảo cổ học: Hang Tằm - xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

24. Thắng cảnh: Động Đá Bạc - xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

25. Thắng cảnh: Động Mãn Nguyện - xã Cao Răm , huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

26. Thắng cảnh: Động Tiên Phi - phường Tân Hoà, Thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

27. Thắng cảnh: Hang Mỏ Luông - xã Chiềng Châu và thị trấn Mai Châu , huyện Mai Châu , tỉnh Hoà Bình .

tỉnh kon tum (2 DT)

28. Di tích lịch sử và thắng cảnh: Măng Đen - xã Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

29. Di tích lịch sử: Địa điểm chiến thắng Plei Kần - xã Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

tỉnh hà tây (11DT)

30. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Cự Đà - xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.

31.Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Miếu Cự Đà - xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.

32. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Võ lao (Đình Thượng và Đình Hạ) - xã Văn Võ, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây .

33. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình chùa Khê Hồi - xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

34. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Phương Quan - xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây.

35. Di tích kiến trúc nghệ thuật : Đình Kim - xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, tình Hà Tây.

36. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình đền Thôn Thần - xã Minh Đức, huyện ứng Hoà, tỉnh Hà Tây.

37. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Xâm Hồ - xã Vân Tảo, huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây.

38. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Đống Vũ - xã Trường Thịnh, huyện ứng Hoà, tỉnh Hà Tây.

39. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Chùa Đào Xá - xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

40. Di tích nghệ thuật: Chùa La Cả - xã Dương Nội, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây.

tỉnh hưng yên (1 DT)

41. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Mễ Đậu - xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

tỉnh quảng ngãi (1DT)

42 . Di tích nghệ thuật: Chùa Diệu Giác - xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

thành phố hồ chí minh ( 2dt)

43. Di tích nghệ thuật: Sắc tứ Trường Thọ - phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

44. Di tích khảo cổ học: Giồng Cá Vồ - xã Đồng Hoà, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hà Nội ( 7 dt)

45. Di tích kiến trúc nghệ thuật : Đình Xuân Canh - xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội .

46. Di tích nghệ thuật: Chùa Xuân Canh - xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

47. Di tích nghệ thuật: Chùa Hưng Khánh - xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

48. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Dịch Vọng Sở - phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

49. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Miếu Vũ - xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

50. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Gia Lộc - xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

51. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Mạnh Tân - xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng , khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải đưọc phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin.

Điều 3: Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh Hoà Bình, Quảng Ngãi, Hưng Yên, Hà Tây, Kon Tum, Hoà Bình, Phú Thọ, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội , thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lưu Trần Tiêu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.