Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND TPHCM trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND TPHCM trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

       Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Thời điểm có hiệu lực

  Ghi chú

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
  1.  

  Nghị quyết

  22/2002/NQ-HĐ
  29/06/2002

  Về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận

  29/6/2002

   

  1.  

  Nghị quyết

  20/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về thông qua Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  16/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018

  Ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020.

  01/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  972/1999/QĐ-UB-KT
  12/02/1999

  Về việc ban hành quy chế thực hiện việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

  12/02/1999

   

  1.  

  Quyết định

  80/2002/QĐ-UB
  08/07/2002

  Về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp và vùng phụ cận

  08/7/2002

   

  1.  

  Quyết định

  128/2002/QĐ-UB
  12/11/2002

  Về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp

  12/11/2002

   

  1.  

  Quyết định

  83/2003/QĐ-UB
  20/05/2003

  Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch

  20/05/2003

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  218/2003/QĐ-UB
  02/10/2003

  Về điều chỉnh chính sách thưởng của Quyết định 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

  02/10/2003

   

  1.  

  Quyết định

  2449/QĐ-UB
  03/07/2003

  Về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ nông sản thực phẩm nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 8

  03/7/2003

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  2933/QĐ-UB
  30/07/2003

  Về bổ sung một số quy định của Quyết định 2449/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trong nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm theo quy hoạch

  30/07/2003

   

  1.  

  Quyết định

  216/2004/QĐ-UB
  15/09/2004

  Về ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  30/9/2004

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  124/2006/QĐ-UBND
  21/08/2006

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định số 216/QĐ-UB ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

  31/08/2006

   

  1.  

  Quyết định

  31/2005/QĐ-UB
  17/02/2005

  Về ban hành Phương án quy hoạch về hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và Qui định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố

  04/3/2005

   

  1.  

  Quyết định

  44/2005/QĐ-UB
  16/03/2005

  Về ban hành Quy định điều kiện, thủ tục và trình tự để các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố được gia hạn hoặc xóa tên trong danh sách phải di dời

  16/03/2005

   

  1.  

  Quyết định

  162/2005/QĐ-UBND
  26/08/2005

  Về quy định trình tự thủ tục và phân cấp thực hiện chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp

  05/9/2005

   

  1.  

  Quyết định

  184/2006/QĐ-UBND
  27/12/2006

  Về ban hành Quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh

  06/01/2007

   

  1.  

  Quyết định

  17/2009/QĐ-UBND
  12/02/2009

  Ban hành quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015

  22/02/2009

   

  1.  

  Quyết định

  24/2009/QĐ-UBND
   24/3/2009

  Quy chế phối hợp xử lý biến động thị trường bất thường trên địa bàn thành phố

  03/4/2009

   

  1.  

  Quyết định

  64/2009/QĐ-UBND
  31/7/2009

  Về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố

  10/8/2009

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  79/2009/QĐ-UBND
  17/10/2009

  Về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

  27/10/2009

   

  1.  

  Quyết định

  47/2011/QĐ-UBND
  12/7/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  22/07/2011

   

  1.  

  Quyết định

  17/2012/QĐ-UBND
  09/5/2012

  Về việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại thành phố Hồ Chí Minh

  19/05/2012

   

  1.  

  Chỉ thị

  18/2009/CT-UBND
  02/11/2009

  Về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu

  12/11/2009

   

  1.  

  Chỉ thị

  06/2011/CT-UBND
  28/02/2011

  Về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố

  10/3/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  01/2013/CT-UBND
  03/01/2013

  Về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  03/01/2013

   

  1.  

  Quyết định

  31/2015/QĐ-UBND

  30/6/2015

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  25/11/2015

   

  1.  

  Quyết định

  40/2015/QĐ-UBND
  11/8/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý khuyến mãi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  21/8/2015

   

  1.  

  Quyết định

  46/2016/QĐ-UBND
  15/11/2016

  Ban hành Quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  25/11/2016

   

  1.  

  Quyết định

  20/2017/QĐ-UBND
  24/3/2017

  Về ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương và cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

  03/4/2017

   

  1.  

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND ngày 02/05/2018

  Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hồ Chí Minh.

  12/05/2018

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH
  1.  

  Quyết định

  50/2006/QĐ-UBND
  05/04/2006

  Về ban hành quy chế tạm thời về phối hợp thực hiện bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

  05/4/2006

   

  1.  

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND 01/7/2014

  Ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  11/7/2014

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  1.  

  Nghị quyết

  02/2013/NQ-HĐND 01/03/2013

  Về kết thúc thu phí hoàn vốn dự án chuyển nhượng quyền thu phí đường Điện Biên Phủ và đường Kinh Dương Vương, tiến hành thu phí hoàn vốn đầu tư dự án cầu Rạch Chiếc mới trên xa lộ Hà Nội

  11/3/2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  16/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

  Về tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT Cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2)

  23/7/2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  26/2013/NQ-HĐND 10/12/2013

  Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo Thông tư số  59/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013

  20/12/2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  30/2014/NQ-HĐND 30/12/2014

  Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC

  9/1/2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  05/2017/NQ-HĐND
  06/7/2017

  Về việc miễn phí cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên khi tham gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  01/8/2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  01/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018

  Về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  01/6/2018

   

  1.  

  Quyết định

  1694/QĐ-UB-QLĐT
  30/03/1998

  Về việc tạm thu phí giao thông để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Bắc Nhà Bè- Nam Bình Chánh

  05/4/1998

   

  1.  

  Quyết định

  42/2002/QĐ-UB
  25/04/2002

  Về tổ chức quản lý lại một số lĩnh vực sự nghiệp giao thông công chánh thành Khu Quản lý giao thông đô thị, trực thuộc Sở Giao thông công chánh

  25/04/2002

   

  1.  

  Quyết định

  132/2002/QĐ-UB
  18/11/2002

  Về phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông Công chánh cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện

  03/12/2002

   

  1.  

  Quyết định

  391/QĐ-UB
  22/01/2003

  Về cơ chế đầu tư 300 xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh

  22/01/2003

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  11/2003/QĐ-UB
  23/01/2003

  Về việc ban hành quy định về lắp đặt mới, cải tạo và quản lý hệ thống đèn chiếu sáng dân lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  08/02/2003

   

  1.  

  Quyết định

  24/2003/QĐ-UB
  03/03/2003

  Về việc ban hành Quy định tạm thời về công tác kiểm định cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh

  03/3/2003

   

  1.  

  Quyết định

  319/2003/QĐ-UB
  26/12/2003

  Về ban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc đia bàn thành phố Hồ Chí Minh

  10/01/2004

   

  1.  

  Quyết định

  990/QĐ-UB
  19/03/2003

  Về điều chỉnh bổ sung nội dung Quyết định số 391/QĐ-UB ngày 22/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố

  19/03/2003

   

  1.  

  Quyết định

  199/2004/QĐ-UB
  18/08/2004

  Về ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  02/9/2004

   

  1.  

  Quyết định

  182/2006/QĐ-UBND
  25/12/2006

  Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  04/01/2007

   

  1.  

  Quyết định

  185/2006/QĐ-UBND
  29/12/2006

  Về ban hành Quy định quản lý, bảo vệ công trình thoát nước công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  08/01/2007

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  20/2007/QĐ-UBND
  09/02/2007

  Về ban hành Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  19/02/2007

   

  1.  

  Quyết định

  2170/QĐ-UBND
  15/05/2007

  Về ban hành tạm thời đơn giá công tác kiểm định thử tải cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh

  15/05/2007

   

  1.  

  Quyết định

  87/2007/QĐ-UBND
  04/07/2007

  Về ban hành Quy định đào đường và tái lập mặt đường phục vụ dự án “Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh” thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - vốn vay Ngân hàng Thế giới

  14/07/2007

   

  1.  

  Quyết định

  89/2007/QĐ-UBND
  05/07/2007

  Về ban hành Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống camera giao thông, bảng thông tin quang điện tử và hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực thành phố Hồ Chí Minh

  15/07/2007

   

  1.  

  Quyết định

  92/2010/QĐ-UBND
  29/12/2010

  Về ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra xe vận tải hàng hóa chở quá tải trọng cho phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  08/01/2011

   

  1.  

  Quyết định

  131/2007/QĐ-UBND
  13/11/2007

  Về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công chính giữa Sở Giao thông - Công chính và Ủy ban nhân dân các quận - huyện

  23/11/2007

   

  1.  

  Quyết định

  74/2008/QĐ-UBND
  23/10/2008

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vĩa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  02/11/2008

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  76/2009/QĐ-UBND
  16/10/2009

  Về ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  26/10/2009

   

  1.  

  Quyết định

  71/2010/QĐ-UBND
  17/9/2010

  Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  27/09/2010

   

  1.  

  Quyết định

  78/2010/QĐ-UBND
  15/11/2010

  Về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  25/11/2010

   

  1.  

  Quyết định

  62/2011/QĐ-UBND
  06/10/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi công trình đường hầm Thủ Thiêm

  16/10/2011

   

  1.  

  Quyết định

  74/2011/QĐ-UBND
  16/11/2011

  Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  26/11/2011

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  19/2012/QĐ-UBND
  15/05/2012

  Bổ sung khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về Gía dịch vụ xe ra, vào Bến xe ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  25/05/2012

   

  1.  

  Quyết định

  03/2012/QĐ-UBND
  12/01/2012

  Về duyệt Quy trình tạm thời quản lý vận hành và bảo trì đường hầm sông Sài Gòn

  22/01/2012

   

  1.  

  Quyết định

  23/2012/QĐ-UBND
  09/6/2012

  Về ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  19/06/2012

   

  1.  

  Quyết định

  02/2013/QĐ-UBND
  10/1/2013

  Về quy định điều kiện an toàn hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người

  20/01/2013

   

  1.  

  Quyết định

  08/2013/QĐ-UBND
  19/02/2013

  Về cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên một số tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  01/3/2013

   

  1.  

  Quyết định

  52/2013/QĐ-UBND

   25/11/2013

  Ban hành Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  05/12/2013

   

  1.  

  Quyết định

  09/2014/QĐ-UBND 20/02/2014

  Ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  2/3/2014

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  20/2014/QĐ-UBND 30/5/2014

  Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  1/7/2014

   

  1.  

  Quyết định

  39/2014/QĐ-UBND 21/11/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  1/12/2014

   

  1.  

  Quyết định

  27/2015/QĐ-UBND 08/6/2015

  Về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố

  18/6/2015

   

  1.  

  Quyết định

  61/2016/QĐ-UBND
  10/12/2016

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và xử lý vật tư thu hồi từ các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và công viên cây xanh do thành phố Hồ Chí Minh quản lý

  20/12/2016

   

  1.  

  Quyết định

  22/2017/QĐ-UBND
  18/4/2017

  Ban hành về Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phổ Hồ Chí Minh

  28/4/2017

   

  1.  

  Quyết định

  53/2017/QĐ-UBND
  05/10/2017

  Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  15/10/2017

   

  1.  

  Quyết định

  23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018

  Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

  01/08/2018

  Ngưng hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  30/2018/QĐ-UBND

  ngày 04/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  15/9/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  33/2006/CT-UBND
  23/10/2006

  Về tăng cường công tác quản lý hoạt động xếp dỡ hàng hóa rau củ quả, trái cây các loại và thủy hải sản tại các cảng, bến thủy nội địa dọc 04 tuyến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  02/11/2006

   

  1.  

  Chỉ thị

  08/2009/CT-UBND
   09/5/2009

  Về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố

  19/5/2009

   

  1.  

  Chỉ thị

  09/2010/CT-UBND
  11/3/2010

  Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  21/03/2010

   

  1.  

  Chỉ thị

  15/2011/CT-UBND
  14/4/2011

  Về thực hiện tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải, tiết kiệm và chống thất thoát nước sạch trên địa bàn thành phố

  24/04/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  33/2011/CT-UBND
  01/11/2011

  Về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tư an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ

  11/11/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  28/2012/CT-UBND
  25/12/2012

  Về tăng cường công tác quản lý, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố

  04/01/2012

   

  1.  

  Chỉ thị

  14/2014/CT-UBND 09/7/2014

  về tiếp tuc tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá thực hiện Kết luận số 187-KL/TU ngày 29 tháng 3 năm 2014 của Thành ủy tại Hội nghị lần thứ mưòi bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

  19/7/2014

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  1.  

  Nghị quyết

  65/2006/NQ-HĐND
  12/12/2006

  Về giám sát việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo trên đại bàn thành phố

  22/12/2006

   

  1.  

  Nghị quyết

  68/2006/NQ-HĐND
  12/12/2006

  Về trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn trên địa bàn thành phố

  22/12/2006

   

  1.  

  Nghị quyết

  01/2014/NQ-HĐND
  14/6/2014

  Về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh

  24/6/2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  102/2016/NQ-HĐND
  05/8/2016

  Về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  15/8/2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  04/2017/NQ-HĐND
  06/7/2017

  Về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  01/9/2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  17/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018

  Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  08/10/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  22/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Về hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở Khu công nghiệp, Khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

  01/01/2019

   

  1.  

  Quyết định

  02/2003/QĐ-UB
  03/01/2003

  Về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020.

  03/01/2003

   

  1.  

  Quyết định

  162/2004/QĐ-UB
  02/07/2004

  Về quy định chế độ khen thưởng Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ thi Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và Giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ thi

  17/07/2004

   

  1.  

  Quyết định

  172/2006/QĐ-UBND
  30/11/2006

  Về ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố

  10/12/2006

   

  1.  

  Quyết định

  189/2006/QĐ-UBND
  29/12/2006

  Về trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn trên địa bàn thành phố

  08/01/2007

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  17/2010/QĐ-UBND
  22/3/2010

  Vê chấm dứt thu điều tiết 1% học phí các trường lớp bán công, trường ngoại ngữ tin học, trung tâm văn hóa ngoài giờ cho ngành giáo dục và đào tạo

  01/4/2010

   

  1.  

  Quyết định

  69/2011/QĐ-UBND
  07/11/2011

  Về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  17/11/2011

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  70/2011/QĐ-UBND
  07/11/2011

  Ban hành chế độ hỗ trợ giáo viên dạy Gíao dục công dân, pháp luật và giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

  17/11/2011

   

  1.  

  Quyết định

  21/2014/QĐ-UBND 06/6/2014

  Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  16/6/2014

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  31/2014/QĐ-UBND 13/9/2014

  Ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  23/9/2014

   

  1.  

  Quyết định

  34/2016/QĐ-UBND
  13/9/2016

  Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  23/9/2016

   

  1.  

  Chỉ thị

  20/2013/CT-UBND

   20/12/2013

  Về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

  30/12/2013

   

  1.  

  Chỉ thị

  14/2013/CT-UBND
  20/8/2013

  Về quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  30/8/2013

   

  1.  

  Chỉ thị

  16/2015/CT-UBND
  02/10/2015

  Về đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

  12/10/2015

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  1.  

  Nghị quyết

  09/2014/NQ-HĐND  11/9/2014

  Về ưu đãi bổ sung cho Dự án đầu tư của Tập đoàn Điện tử Samsung đầu tư tại Khu Công nghệ cao thành phố

  21/9/2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  111/2016/NQ-HĐND
  05/8/2016

  Về Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

  15/8/2016

   

  1.  

  Quyết định

  21/2001/QĐ-UB
  06/03/2001

  Về một số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung.

  21/03/2001

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  90/2008/QĐ-UBND
   25/12/2008

  Về sửa đổi điểm c Điều 3 Quyết định số 21/2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về một số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung

  04/01/2009

   

  1.  

  Quyết định

  42/2001/QĐ-UB
  23/05/2001

  Về một số chính sách khuyến khích đầu tư trong Khu y tế kỹ thuật cao thành phố Hồ Chí Minh

  07/6/2001

   

  1.  

  Quyết định

  58/2001/QĐ-UB
  06/07/2001

  Về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động trong khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã

  06/7/2001

   

  1.  

  Quyết định

  112/2002/QĐ-UB
  08/10/2002

  Về việc ban hành Quy định cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng

  08/10/2002

   

  1.  

  Quyết định

  53/2003/QĐ-UB
  16/04/2003

  Về ban hành Quy chế tạm thời cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

  01/5/2003

   

  1.  

  Quyết định

  290/2003/QĐ-UB
  09/12/2003

  Về ban hành quy định công bố khai thác các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  24/12/2003

   

  1.  

  Quyết định

  174/2004/QĐ-UB
  15/07/2004

  Về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội

  30/7/2004

   

  1.  

  Quyết định

  31/2009/QĐ-UBND
  18/4/2009

  Phân công ủy quyền một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố

  28/04/2009

   

  1.  

  Quyết định

  46/2011/QĐ-UBND
  12/7/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  22/07/2011

   

  1.  

  Quyết định

  01/2014/QĐ-UBND 08/01/2014

  Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2014

  18/01/2014

   

  1.  

  Quyết định

  25/2015/QĐ-UBND 15/5/2015

  Ban hành Quy định phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

  25/5/2015

   

  1.  

  Quyết định

  37/2015/QĐ-UBND
  28/7/2015

  Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  06/8/2015

   

  1.  

  Quyết định

  50/2015/QĐ-UBND 30/10/2015

  Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

  09/11/2015

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  33/2016/QĐ-UBND
  06/9/2016

  Quy chế phối hợp giữa cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập

  16/9/2016

   

  1.  

  Quyết định

  32/2017/QĐ-UBND
  31/7/2017

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh.

  10/8/2017

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  58/2017/QĐ-UBND
  17/11/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/12/2017

  27/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  59/2017/QĐ-UBND
  20/11/2017

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

  30/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

  Ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  29/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  04/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

  Về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020.

  22/02/2018

   

  1.  

  Quyết định

  18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018

  Ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh

  04/6/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  31/2011/CT-UBND
  05/10/2011

  Về tăng cường công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố  

  15/10/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  35/2011/CT-UBND
  22/11/2011

  Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh

  02/12/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  07/2014/CT-UBND

  26/3/2014

  Về triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  05/4/2014

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
  1.  

  Quyết định

  48/2016/QĐ-UBND
  24/11/2016

  Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  04/12/2016

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  55/2017/QĐ-UBND
  10/10/2017

  Về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

  25/10/2017

   

  1.  

  Quyết định

  32/2018/QĐ-UBND

  ngày 04/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

  14/9/2018

   

  1.  

  Quyết định

  42/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

  07/11/2018

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  1.  

  Nghị quyết

  36/2009/NQ-HĐND
  09/12/2009

  Về việc quy định mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túytự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố

  19/12/2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  16/2010/NQ-HĐND
  08/12/2010

  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy, mại dâm; cán bộ, nhân viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố

  18/12/2010

   

   

  1.  

  Nghị quyết

  09/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

  Về một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2015

  22/7/2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  02/2015/NQ-HĐND
  29/7/2015

  Về kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  07/8/2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  15/2015/NQ-HĐND
  09/12/2015

  Về Chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

  09/12/2015

  HHL một phần

  1.  

  Nghị quyết

  16/2015/NQ-HĐND
  09/12/2015

  Về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  09/12/2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  99/2016/NQ-HĐND
  05/8/2016

  Về ban hành mức chi thực hiện thăm hỏi, động viên nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  15/8/2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  126/2016/NQ-HĐND
  09/12/2016

  Về chế độ hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  11/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  21/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý và Bệnh viện Nhân Ái thuộc Sở Y tế

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  13/2018/NQ-HĐND

  12/7/2018

  Về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, khu điều trị phong Bến sắn.

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Về chế độ hỗ trợ tiền ăn thêm các ngày Lễ, Tết cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đang quản lý tại các Cơ sở xã hội, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái và hỗ trợ vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày cho đối tượng bảo trợ xã hội tác các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, trại viên Khu điều trị phòng Bến Sắn.

  01/01/2019

   

  1.  

  Nghị quyết

  23/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Về điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2019 – 2020.

  01/01/2019

   

  1.  

  Nghị quyết

  24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Về chính sách hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong của Khu điều trị Bến Sắn.

  01/01/2019

   

  1.  

  Quyết định

  6904/QĐ-UB-NCVX
  26/09/1995

  Về việc ban hành quy chế cập nhật những biến động dân số lao động trên địa bàn  thành phố, phục vụ việc quản lý dân số, lao động bằng hệ thống máy tính

  26/9/1995

   

  1.  

  Quyết định

  6301/1998/QĐ-UB-NC
  21/11/1998

  Ban hành quy chế và nội quy thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong Doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh

  06/12/1998

   

  1.  

  Quyết định

  3491/QĐ-UB-VX
  17/06/1999

  Về việc giao thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu cung ứng lao động Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  17/06/1999

   

  1.  

  Quyết định

  73/2001/QĐ-UB
  05/09/2001

  Về việc cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ xóa đói giảm nghèo mượn vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán

  05/9/2001

   

  1.  

  Quyết định

  97/2001/QĐ-UB
  30/10/2001

  Về việc cho phép Lực lượng thanh niên xung phong thành phố được tiếp nhận, tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma túy bị xử lý vi phạm hành chính

  30/10/2001

   

  1.  

  Quyết định

  99/2001/QĐ-UB
  31/10/2001

  Về cho phép tạm thời thực hiện một số chế độ, chính sách xã hội tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh của thành phố

  01/01/2001

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  189/2003/QĐ-UB
  22/09/2003

  Về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động làm việc tại những vùng khó khăn và tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh

  01/8/2003

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  199/2003/QĐ-UB
  22/09/2003

  Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt phương án sắp xếp lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và báo cáo quyết toán, danh sách chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư

  22/09/2003

   

  1.  

  Quyết định

  45/2005/QĐ-UB
  21/03/2005

  Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ-công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy

  21/03/2005

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  178/2005/QĐ-UBND
  29/09/2005

  Về bổ sung, điều chỉnh một số chế độ, chính sách xã hội tại các Trung tâm bổ trợ xã hội, cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng của thành phố

  14/10/2005

   

  1.  

  Quyết định

  140/2006/QĐ-UBND
  22/09/2006

  Về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh

  22/09/2006

   

  1.  

  Quyết định

  170/2006/QĐ-UBND
  30/11/2006

  Về ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra và thông báo đăng ký quy chế trả lương, quy chế thưởng đối với các Công ty Nhà nước thuộc thành phố

  10/12/2006

   

  1.  

  Quyết định

  174/2006/QĐ-UBND
  05/12/2006

  Về bố trí chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo của quận - huyện, phường - xã, thị trấn

  15/12/2006

   

  1.  

  Quyết định

  38/2007/QĐ-UBND
  05/03/2007

  Về việc ban hành Quy trình xếp hạng các Công ty Nhà nước trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

  15/03/2007

   

  1.  

  Quyết định

  122/2007/QĐ-UBND
  21/09/2007

  Về điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội của Thành phố

  01/10/2007

   

  1.  

  Quyết định

  140/2007/QĐ-UBND
  18/12/2007

  Về thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ đối với người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ, nhân viên quản lý người sau cai nghiện, người tái hòa nhập cộng đồng làm việc tại Cụm công nghiệp và khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân

  28/12/2007

   

  1.  

  Quyết định

  04/2009/QĐ-UBND
  20/01/2009

  Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố

  30/01/2009

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  28/2010/QĐ-UBND
  04/5/2010

  Về sửa đổi, bổ sung một phần Điều 3 của Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố

  14/05/2010

   

  1.  

  Quyết định

  61/2009/QĐ-UBND
  27/7/2009

  Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy

  06/8/2009

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  62/2009/QĐ-UBND
   27/7/2009

  Về điều chỉnh nuôi dưỡng trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội bị ốm đau nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động-thương binh- xã hội, Lực lượng thanh niên xung phong và Sở Y tế quản lý

  06/8/2009

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  87/2009/QĐ-UBND
   05/11/2009

  Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy

  15/11/2009

   

  1.  

  Quyết định

  104/2009/QĐ-UBND
  22/12/2009

  Về ban hành mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố

  01/01/2010

  HHL  một phần

  1.  

  Quyết định

  45/2010/QĐ-UBND
  13/7/2010

  Về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị

  23/07/2010

   

  1.  

  Quyết định

  86/2010/QĐ-UBND
  22/12/2010

  Về bổ sung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

  01/01/2011

   

  1.  

  Quyết định

  87/2010/QĐ-UBND
  21/12/2010

  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho đối tượng bảo trợ và cai nghiện ma tuý, mại dâm; cán bộ, nhân viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố

  31/12/2010

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  24/2012/QĐ-UBND
  15/6/2012

  Về điều chỉnh mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố

  25/06/2012

   

  1.  

  Quyết định

  49/2012/QĐ-UBND
  23/10/2012

  Ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  02/11/2012

   

  1.  

  Quyết định

  52/2012/QĐ-UBND
  29/11/2012

  Về thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn

  09/12/2012

   

  1.  

  Quyết định

  10/2013/QĐ-UBND
  08/3/2013

  Ban hành Quy định về quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  18/3/2013

   

  1.  

  Quyết định

  12/2013/QĐ-UBND
  20/3/2013

  Về thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại các cơ sở chữa bệnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý

  30/3/2013

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  03/2014/QĐ-UBND 14/01/2014

  Ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015

  24/01/2014

   

  1.  

  Quyết định

  04/2014/QĐ-UBND 14/01/2014

  Ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn 2014 - 2015

  24/01/2014

   

  1.  

  Quyết định

  13/2014/QĐ-UBND 27/3/2014

  Về điều chỉnh một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, đối tượng bảo trợ xã hội và trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý

  6/4/2014

   

  1.  

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND 16/7/2014

  Về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  26/7/2014

   

  1.  

  Quyết định

  13/2015/QĐ-UBND 27/02/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  09/3/2015

   

  1.  

  Quyết định

  14/2015/QĐ-UBND 10/3/2015

  Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  20/3/2015

   

  1.  

  Quyết định

  49/2015/QĐ-UBND 28/10/2015

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  07/11/2015

   

  1.  

  Quyết định

  51/2015/QĐ-UBND 13/11/2015

  Ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  23/11/2015

   

  1.  

  Quyết định

  58/2015/QĐ-UBND
  31/12/2015

  Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

  10/1/2016

   

  1.  

  Quyết định

  06/2016/QĐ-UBND
  04/3/2016

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hòa giải viên lao động

  14/3/2016

   

  1.  

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND
  11/3/2016

  Về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  21/3/2016

   

  1.  

  Quyết định

  15/2016/QĐ-UBND
    09/5/2016

  Về việc phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động của người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  19/5/2016

   

  1.  

  Quyết định

  21/2016/QĐ-UBND
  21/6/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/7/2016

   

  1.  

  Quyết định

  45/2016/QĐ-UBND
  10/11/2016

  Ban hành Quy định về thăm hỏi, động viên nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  20/11/2016

   

  1.  

  Quyết định

  50/2016/QĐ-UBND
  09/12/2016

  Về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  29/2017/QĐ-UBND
  19/7/2017

  Về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/8/2017

   

  1.  

  Quyết định

  34/2017/QĐ-UBND
  02/8/2017

  Về tổ chức lại "Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố" thành "Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên đia bàn thành phố.

  12/8/2017

   

  1.  

  Quyết định

  66/2017/QĐ-UBND
  20/12/2017

  Điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý

  01/01/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  11/2009/CT-UBND
   09/6/2009

  Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  09/6/2009

   

  1.  

  Chỉ thị

  25/2011/CT-UBND
  01/8/2011

  Tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  11/8/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  16/2012/CT-UBND
  16/5/2012

  Về thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975

  26/05/2012

   

  1.  

  Chỉ thị

  13/2014/CT-UBND 25/6/2014

  Về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  5/7/2014

  HHL một phần

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ
  1.  

  Nghị quyết

  24/2002/NQ-HĐ
  29/06/2002

  Về triển khai tổ chức thực hiện Nghị định 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh

  29/06/2002

   

  1.  

  Nghị quyết

  07/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

  Về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  23/7/2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  14/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

  Về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn

  23/7/2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  11/2014/NQ-HĐND 11/9/2014

  Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp

  21/9/2014

  HHL một phần

  1.  

  Nghị quyết

  06/2015/NQ-HĐND
  29/7/2015

  Về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân

  05/9/2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  02/2017/NQ-HĐND
  06/7/2017

  Về ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.

  16/7/2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  22/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về chính sách hỗ trợ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  25/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  04/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018

  Về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022.

  16/03/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  14/2018/NQ-HĐND

  ngày 12/7/2018

  Về chính sách hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ.

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  18/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

  Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu.

  05/12/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang lễ thành phố.

  01/01/2019

   

  1.  

  Quyết định

  83/2001/QĐ-UB
  20/09/2001

  Về giao chức năng tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố

  20/9/2001

   

  1.  

  Quyết định

  148/2004/QĐ-UB
  07/06/2004

  Ban hành giải thưởng cấp Thành phố mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng

  22/06/2004

   

  1.  

  Quyết định

  321/2004/QĐ-UB
  28/12/2004

  Về áp dụng cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn thuộc thành phố

  01/01/2005

   

  1.  

  Quyết định

  34/2005/QĐ-UB
  23/02/2005

  Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Tư pháp

  10/3/2005

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  140/2005/QĐ-UBND
  05/08/2005

  Về chế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường-xã, thị trấn

  05/8/2005

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  70/2007/QĐ-UBND
  10/05/2007

  Về ban hành Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

  20/05/2007

   

  1.  

  Quyết định

  36/2008/QĐ-UBND
  06/5/2008

  Về quy định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố

  16/05/2008

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  41/2008/QĐ-UBND
   20/5/2008

  Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

  30/05/2008

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  62/2010/QĐ-UBND
  01/9/2010

  Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

  10/9/2010

   

  1.  

  Quyết định

  40/2009/QĐ-UBND
  05/6/2009

  Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và họat động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận-huyện

  15/06/2009

   

  1.  

  Quyết định

  65/2009/QĐ-UBND
  08/8/2009

  Về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học, công tác tại phường xã, thị trấn

  18/08/2009

   

  1.  

  Quyết định

  92/2009/QĐ-UBND
  04/12/2009

  Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận - huyện

  14/12/2009

   

  1.  

  Quyết định

  19/2010/QĐ-UBND
  29/3/2010

  Ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

  08/4/2010

   

  1.  

  Quyết định

  32/2010/QĐ-UBND
  20/5/2010

  Về việc tổ chức làm việc buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

  30/05/2010

   

  1.  

  Quyết định

  38/2010/QĐ-UBND
  17/6/2010

  Ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

  27/06/2010

   

  1.  

  Quyết định

  59/2010/QĐ-UBND
   31/8/2010

  Về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

  10/9/2010

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  60/2010/QĐ-UBND
   31/8/2010

  Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định số lượng, bố trí các chức danh cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

  10/9/2010

   

  1.  

  Quyết định

  61/2010/QĐ-UBND
  31/8/2010

  Về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

  10/9/2010

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  79/2010/QĐ-UBND
  15/11/2010

  Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận – huyện

  25/11/2010

   

  1.  

  Quyết định

  61/2013/QĐ-UBND

   31/12/2013

  Về sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 31/1/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác giữ các chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

  10/01/2014

   

  1.  

  Quyết định

  02/2011/QĐ-UBND
  110/1/2011

  Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận - huyện

  21/01/2011

   

  1.  

  Quyết định

  21/2011/QĐ-UBND
  05/5/2011

  Về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh

  15/05/2011

   

  1.  

  Quyết định

  54/2011/QĐ-UBND
  03/8/2011

  Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  13/08/2011

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  46/2013/QĐ-UBND
  16/10/2013

  Bổ sung Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  26/10/2013

   

  1.  

  Quyết định

  30/2012/QĐ-UBND
  25/7/2012

  Về ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

  04/8/2012

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  28/2013/QĐ-UBND
  06/8/2013

  Về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  16/8/2013

   

  1.  

  Quyết định

  30/2013/QĐ-UBND
  17/8/2013

  Về điều chỉnh mức phụ cấp  theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn

  27/8/2013

   

  1.  

  Quyết định

  35/2013/QĐ-UBND
  10/9/2013

  Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh

  20/9/2013

   

  1.  

  Quyết định

  44/2013/QĐ-UBND
  10/10/2013

  Ban hành Quy chế quản lý Hồ Sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh

  20/10/2013

   

  1.  

  Quyết định

  53/2013/QĐ-UBND

  27/11/2013

  Ban hành Quy chế Phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

  07/12/2013

   

  1.  

  Quyết định

  54/2013/QĐ-UBND

  02/12/2013

  Ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

  12/12/2013

   

  1.  

  Quyết định

  55/2013/QĐ-UBND

  06/12/2013

  Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị quận - huyện

  16/12/2012

   

  1.  

  Quyết định

  02/2014/QĐ-UBND 13/01/2014

  Về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020

  23/01/2014

   

  1.  

  Quyết định

  11/2014/QĐ-UBND 10/3/2014

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

  20/3/2014

   

  1.  

  Quyết định

  32/2014/QĐ-UBND 06/10/2014

  Về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

  16/10/2014

   

  1.  

  Quyết định

  37/2014/QĐ-UBND 05/11/2014

  Về sửa đổi Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên

  15/11/2014

   

  1.  

  Quyết định

  38/2014/QĐ-UBND 07/11/2014

  Ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  17/11/2014

   

  1.  

  Quyết định

  43/2014/QĐ-UBND 04/12/2014

  Ban hành quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý Thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

  14/12/2014

  HHL một phần

   

  1.  

  Quyết định

  44/2014/QĐ-UBND 04/12/2014

  Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phổ, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp

  14/12/2014

   

  1.  

  Quyết định

  11/2015/QĐ-UBND 26/02/2015

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

  08/3/2015

   

  1.  

  Quyết định

  15/2015/QĐ-UBND 12/3/2015

  Về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  22/3/2015

   

  1.  

  Quyết định

  32/2015/QĐ-UBND
  03/7/2015

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  13/7/2015

  HHL một phần

   

  1.  

  Quyết định

  48/2015/QĐ-UBND 23/10/2015

  Về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

  05/3/2016

   

  1.  

  Quyết định

  52/2015/QĐ-UBND 18/11/2015

  Về sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện

  28/11/2015

   

  1.  

  Quyết định

  03/2016/qđ-ubnd

  04/02/2016

  Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

  14/02/2016

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  10/2016/QĐ-UBND
  05/4/2016

  Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

  15/4/2016

   

  1.  

  Quyết định

  12/2016/QĐ-UBND
  14/4/2016

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

  24/4/2016

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  14/2016/QĐ-UBND

  06/5/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

  16/5/2016

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND
  25/5/2016

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh

  04/6/2016

   

  1.  

  Quyết định

  20/2016/qđ-ubnd

  09/6/2016

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

  19/6/2016

  HHL một phần

   

  1.  

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND
  27/6/2016

  Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

  07/7/2016

   

  1.  

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND
  11/7/2016

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

  21/7/2016

   

  1.  

  Quyết định

  31/2016/QĐ-UBND
  18/8/2016

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

  28/8/2016

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  32/2016/QĐ-UBND
  06/9/2016

  Điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

  16/9/2016

   

  1.  

  Quyết định

  38/2016/QĐ-UBND
  27/9/2016

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

  01/10/2016

   

  1.  

  Quyết định

  43/2016/QĐ-UBND
  03/11/2016

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh

  05/11/2016

   

  1.  

  Quyết định

  63/2016/QĐ-UBND

  23/12/2016

  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  02/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  64/2016/QĐ-UBND

  30/12/2016

  Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận-huyện

  09/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND
  16/01/2017

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc thành phố.

  26/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  05/2017/QĐ-UBND
  23/01/2017

  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

  03/02/2017

   

  1.  

  Quyết định

  06/2017/QĐ-UBND
  02/02/2017

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

  12/2/2017

   

  1.  

  Quyết định

  07/2017/QĐ-UBND
  17/02/2017

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

  27/02/2017

   

  1.  

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND
  17/02/2017

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

  27/02/2017

   

  1.  

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND
  22/02/2017

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

  04/3/2017

   

  1.  

  Quyết định

  10/2017/QĐ-UBND
  07/3/2017

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

  17/3/2017

   

  1.  

  Quyết định

  12/2017/QĐ-UBND
  11/3/2017

  Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện.

  21/3/2017

   

  1.  

  Quyết định

  13/2017/QĐ-UBND
  14/3/2017

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

  24/3/2017

   

  1.  

  Quyết định

  18/2017/QĐ-UBND
  23/3/2017

  Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao

  02/4/2017

   

  1.  

  Quyết định

  24/2017/QĐ-UBND
  25/4/2017

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

  05/5/2017

   

  1.  

  Quyết định

  37/2017/QĐ-UBND
  18/8/2017

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

  28/8/2017

   

  1.  

  Quyết định

  49/2017/QĐ-UBND
   28/8/2017

  Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

  15/9/2017

   

  1.  

  Quyết định

  61/2017/QĐ-UBND
  05/12/2017

  Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

  15/12/2017

   

  1.  

  Quyết định

  67/2017/QĐ-UBND
  30/12/2017

  Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  10/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế.

  26/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  05/2018/QĐ-UBND ngày 05/03/2018

  Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện.

  15/03/2018

   

  1.  

  Quyết định

  12/2018/QĐ-UBND ngày 27/04/2018

  Ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

  07/05/2018

   

  1.  

  Quyết định

  20/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

  09/06/2018

   

  1.  

  Quyết định

  24/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018

  Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.

  30/07/2018

   

  1.  

  Quyết định

  26/2018/QĐ-UBND ngày 31/07/2018

  Ban hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

  10/08/2018

   

  1.  

  Quyết định

  31/2018/QĐ-UBND

  ngày 04/9/2018

  Ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018 - 2022.

  14/9/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  29/1999/CT-UB-VX
  27/09/1999

  Về thực hiện chế độ làm việc 40 giờ theo Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ

  02/10/1999

   

  1.  

  Chỉ thị

  25/2006/CT-UBND
  20/07/2006

  Về việc thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

  30/07/2006

   

  1.  

  Chỉ thị

  10/2013/CT-UBND
  20/6/2013

  Về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

  30/6/2013

   

  1.  

  Chỉ thị

  16/2013/CT-UBND
  09/9/2013

  Về một số biện pháp để giải quyết tài liệu tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  19/9/2013

   

  1.  

  Chỉ thị

  11/2014/CT-UBND 23/6/2014

  Về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

  3/7/2014

   

  1.  

  Chỉ thị

  29/2014/CT-UBND 19/12/2014

  Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  29/12/2014

   

  1.  

  Chỉ thị

  31/2014/CT-UBND 31/12/2014

  Về đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  10/01/2015

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  1.  

  Nghị quyết

  07/2007/NQ-HĐND
  05/07/2007

  Về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố

  15/07/2007

   

  1.  

  Nghị quyết

  10/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  12/2018/NQ-HĐND

  ngày 12/7/2018

  Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 – 2020.

  01/8/2018

   

  1.  

  Quyết định

  4781/QĐ-UB-KT
  17/10/1996

  Về việc ban hành quy định cấp dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

  17/10/1996

   

  1.  

  Quyết định

  7506/1999/QĐ-UB-CNN
  08/12/1999

  Về việc ban hành quy định khoán, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng phòng hộ ở huyện Cần Giờ

  08/12/1999

  HHL một phần

   

  1.  

  Quyết định

  65/2000/QĐ-UB-NN
  28/11/2000

  Về việc ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

  28/11/2000

   

  1.  

  Quyết định

  91/2005/QĐ-UB
  31/05/2005

  Về ban hành bản Quy định về quản lý nuôi thủy sản lồng, bè trên sông Tắc quận 9

  31/05/2005

   

  1.  

  Quyết định

  83/2007/QĐ-UBND
  08/06/2007

  Về ban hành Quy định về quản lý và điều kiện an toàn trong hoạt động nuôi, vận chuyển cá sấu sống và các loài động vật hoang dã nguy hiểm

  10/6/2007

   

  1.  

  Quyết định

  05/2008/QĐ-UBND
  21/01/2008

  Về việc ban hành Quy chế quản lý Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

  31/01/2008

   

  1.  

  Quyết định

  08/2010/QĐ-UBND
  01/02/2010

  Ban hành Quy định về quản lý và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  11/02/2010

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  16/2011/QĐ-UBND
  18/3/2011

  Ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các nhân viên kỹ thuật, cộng tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã

  28/03/2011

   

  1.  

  Quyết định

  35/2011/QĐ-UBND
  07/6/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn thành phố

  17/06/2011

   

  1.  

  Quyết định

  59/2011/QĐ-UBND
  21/9/2011

  Ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố

  01/10/2011

   

  1.  

  Quyết định

  07/2012/QĐ-UBND
  28/02/2012

  Về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  09/3/2012

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  48/2012/QĐ-UBND
  15/10/2012

  Quy định về nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố

  25/10/2012

   

  1.  

  Quyết định

  03/2013/QĐ-UBND
  17/01/2013

  Về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố

  27/01/2013

   

  1.  

  Quyết định

  11/2013/QĐ-UBND
  11/3/2013

  Về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  01/4/2013

   

  1.  

  Quyết định

  13/2013/QĐ-UBND
  20/3/2013

  Ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015

  30/3/2013

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND
  24/6/2013

  Ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020

  04/7/2013

   

  1.  

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND 12/02/2014

  Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  22/02/2014

   

  1.  

  Quyết định

  28/2014/QĐ-UBND 06/8/2014

  Ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  16/8/2014

   

  1.  

  Quyết định

  35/2014/QĐ-UBND 04/11/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  14/11/2014

   

  1.  

  Quyết định

  36/2014/QĐ-UBND 04/11/2014

  Ban hành Quy định xét công nhận và công bố huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  14/11/2014

   

  1.  

  Quyết định

  40/2014/QĐ-UBND 25/11/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2015

  5/12/2014

   

  1.  

  Quyết định

  47/2014/QĐ-UBND 11/12/2014

  Ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  21/12/2014

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  02/2015/QĐ-UBND 09/01/2015

  Ban hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  19/01/2015

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  12/2015/QĐ-UBND 27/02/2015

  Về việc ban hành Tiêu chí cánh đồng lớn
  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  08/3/2015

   

  1.  

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND 14/5/2015

  Ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  24/5/2015

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  26/2015/QĐ-UBND 08/6/2015

  Ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 - 2020

  18/6/2015

   

  1.  

  Quyết định

  30/2015/QĐ-UBND 29/6/2015

  Ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

  09/7/2015

   

  1.  

  Quyết định

  36/2015/QĐ-UBND 24/7/2015

  Ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố

  03/8/2015

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  45/2015/QĐ-UBND 10/9/2015

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh.

  20/9/2015

   

  1.  

  Quyết định

  53/2015/QĐ-UBND 23/11/2015

  Về việc thay thế Phụ lục IV - Bảng giá động vật rừng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

  03/12/2015

   

  1.  

  Quyết định

  56/2015/QĐ-UBND
  10/12/2015

  Về điều chỉnh đơn giá bồi thường cây mía quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 1 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  20/12/2015

   

  1.  

  Quyết định

  28/2016/QĐ-UBND
  12/8/2016

  Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  22/8/2016

   

  1.  

  Quyết định

  29/2016/QĐ-UBND
  13/8/2016

  Ban hành Quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  23/8/2016

   

  1.  

  Quyết định

  62/2016/QĐ-UBND
  21/12/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố

  31/12/2016

   

  1.  

  Chỉ thị

  08/CT-UB-KT
  03/04/1996

  Về việc cấm nhập khẩu, lưu hành, tàng trữ, mua bán, sử dụng các loại sản phẩm có tên khoa học Tenebriormolitor (L) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  03/4/1996

   

  1.  

  Chỉ thị

  14/2006/CT-UBND
  14/04/2006

  Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm Luật Thủy sản tại vùng ven biển Cần Giờ và các tuyến sông lân cận

  24/04/2006

   

  1.  

  Chỉ thị

  11/2011/CT-UBND
  18/3/2011

  Về tăng cường các biện pháp bảo tồn. Phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

  28/03/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  13/2011/CT-UBND
  09/4/2011

  Về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

  19/04/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  14/2011/CT-UBND
  13/4/2011

  Về việc triển khai Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn thành phố

  23/04/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  29/2011/CT-UBND
  29/8/2011

  Về tăng cường thực hiện các biện pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  08/09/2011

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
  1.  

  Quyết định

  2485/QĐ-UB-QLĐT
  4/8/1994

  Phê duyệt quy hoạch khu vực ngoại giao đoàn

  04/8/1994

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  6982/QĐ-UB-QLĐT
  30/09/1995

  Về việc phê duyệt lộ giới (chỉ giới đường đỏ) các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh

  30/9/1995

   

  1.  

  Quyết định

  100/2003/QĐ-UB
  20/06/2003

  Về việc quy định các bề mặt hạn chế chướng ngại vật tại Sân bay Tân Sơn Nhất

  20/6/2003

   

  1.  

  Quyết định

  88/2007/QĐ-UBND
  7/4/2007

  Về ban hành Quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố

  14/07/2007

   

  1.  

  Quyết định

  135/2007/QĐ-UBND
  8/12/2007

  Ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  18/12/2007

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  45/2009/QĐ-UBND
   03/7/2009

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của UBND thành phố quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  13/7/2009

   

  1.  

  Quyết định

  16/2009/QĐ-UBND
   12/02/2009

  Quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với 4 ô phố trước Hội trường Thống Nhất thuộc phường Bến Nghé, quận 1

  22/02/2009

   

  1.  

  Quyết định

  47/2010/QĐ-UBND
  20/7/2010

  Về việc thay thế một số nội dung văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong lĩnh vực Kiến trúc và lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

  30/07/2010

   

  1.  

  Quyết định

  28/2011/QĐ-UBND
  19/5/2011

  Ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

  29/05/2011

   

  1.  

  Quyết định

  48/2011/QĐ-UBND
  12/7/2011

  Về cấp Giấy phép quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh

  22/07/2011

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  65/2012/QĐ-UBND
  28/12/2012

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cấp Giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh

  07/01/2013

   

  1.  

  Quyết định

  49/2011/QĐ-UBND
  12/7/2011

  Ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

  22/07/2011

   

  1.  

  Quyết định

  50/2011/QĐ-UBND
  12/7/2011

  Về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  22/07/2011

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  62/2012/QĐ-UBND
  25/12/2012

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  04/01/2013

   

  1.  

  Quyết định

  36/2013/QĐ-UBND
  12/9/2013

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố

  22/9/2013

   

  1.  

  Quyết định

  19/2014/QĐ-UBND
  12/5/2014

  Ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

  22/5/2014

   

  1.  

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND 29/8/2014

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh

  8/9/2014

   

  1.  

  Quyết định

  10/2015/QĐ-UBND 10/02/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch đô thị

  20/02/2015

   

  1.  

  Quyết định

  34/2015/QĐ-UBND
  10/7/2015

  Ban hành Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  17/7/2015

   

  1.  

  Quyết định

  50/2017/QĐ-UBND
  30/8/2017

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự Làng Đại học Thủ Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

  09/9/2017

   

  1.  

  Quyết định

  08/2018/QĐ-UBND
  ngày 15/03/2018

   

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

  25/03/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  15/2008/CT-UBND
   05/7/2008

  Về tổ chức, thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

  15/07/2008

   

  1.  

  Chỉ thị

  24/2012/CT-UBND
  03/11/2012

  Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  13/11/2012

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
  1.  

  Nghị quyết

  21/2011/NQ-HĐND 07/12/2011

  Về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012

  17/12/2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  22/2014/NQ-HĐND 11/12/2014

  Về điều chỉnh tăng mức thu phí tại Trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc

  21/12/2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  19/2015/NQ-HĐND
  09/12/2015

  Về quy định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) trên địa bàn Thành phố

  09/12/2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  21/2015/NQ-HĐnd
  09/12/2015

  Về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  09/12/2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  101/2016/NQ-HĐND
  05/8/2016

  Ban hành Quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  15/8/2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  118/2016/NQ-HĐND
  09/12/2016

  Về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 cho từng cấp ngân sách ở Thành phố và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở Thành phố

  01/01/2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  124/2016/NQ-HĐND
  09/12/2016

  Về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thấm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

  01/01/2017

  HHL một phần

  1.  

  Nghị quyết

  07/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  09/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  12/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về ban hành chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  13/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về ban hành mức chi chế độ công tác phí và chế độ tổ chức hội nghị trên địa bàn Thành phố

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  16/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về ban hành mức thu phí thăm quan các bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  17/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  18/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  19/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về nâng mức hỗ trợ đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  24/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về số lượng thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị, mức lương đối với Lực lượng Cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  28/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018

  Về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý.

  01/4/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  05/2018/NQ-HĐND

  ngày 12/7/2018

  Về ban hành mức thu phí thư viện tại Thư viện khoa học Tổng hợp thành phố.

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  06/2018/NQ-HĐND

  ngày 12/7/2018

  Ban hành Quy định về nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách thành phố đảm bảo.

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  07/2018/NQ-HĐND

  ngày 12/7/2018

  Ban hành mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận - huyện thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  08/2018/NQ-HĐND

  ngày 12/7/2018

  Về ban hành mức chi hỗ trợ ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  09/2018/NQ-HĐND

  ngày 12/7/2018

  Về ban hành Quỵ định mức chi trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định tại Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  10/2018/NQ-HĐND

  ngày 12/7/2018

  Về ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Thành phố.

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  11/2018/NQ-HĐND

  ngày 12/7/2018

  Ban hành quy định về mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn Thành phố.

  01/8/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  25/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Về điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh bậc Nhà trẻ, Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học cơ sở tại các trường công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  07/12/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  26/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Ban hành quy định về nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  01/01/2019

   

  1.  

  Nghị quyết

  27/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Ban hành quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh và quy định nội dung mức chi đặc thù phụ vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sử dụng từ nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

  01/01/2019

   

  1.  

  Nghị quyết

  28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

  01/01/2019

   

  1.  

  Nghị quyết

  29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Ban hành quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  01/01/2019

   

  1.  

  Quyết định

  473/QĐ-UB
  26/03/1992

  Về việc ban hành quy chế nhận và thanh toán tiền, vàng trong công tác hoàn trả tiền hóa giá nhà cấp 1, 2, biệt thự, chung cư, cư xá

  26/03/1992

   

  1.  

  Quyết định

  61/2001/QĐ-UB
  23/07/2001

  Về phê duyệt phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Cần Giờ

  01/7/2001

   

  1.  

  Quyết định

  78/2001/QĐ-UB
  13/09/2001

  Về việc giá biểu cho thuê kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

  28/9/2001

   

  1.  

  Quyết định

  114/2002/QĐ-UB
  11/10/2002

  Về một số điều kiện và chỉ tiêu kinh tế-tài chính để chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội), đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương)

  11/10/2002

   

  1.  

  Quyết định

  23/2003/QĐ-UB
  28/02/2003

  Về phê duyệt phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Nhà Bè

  28/02/2003

   

  1.  

  Quyết định

  1836/QĐ-UB
  16/05/2003

  Về giải quyết trợ cấp độc hại cho các hộ dân và cán bộ công nhân viên trong phạm vi ảnh hưởng môi trường xung quanh công trường xử lý rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

  16/05/2003

   

  1.  

  Quyết định

  164/2004/QĐ-UB
  07/07/2004

  Quy định về thời hạn nộp báo cáo quyết toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm

  17/07/2004

   

  1.  

  Quyết định

  263/2004/QĐ-UB
  30/11/2004

  Ban hành Quy định về việc ủy thác cho Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố huy động vốn và cho vay đối với các dự án của thành phố

  30/11/2004

   

  1.  

  Quyết định

  115/2005/QĐ-UBND
  07/07/2005

  Về sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

  07/7/2005

   

  1.  

  Quyết định

  36/2006/QĐ-UBND
  08/03/2006

  Về thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh

  08/3/2006

   

  1.  

  Quyết định

  39/2006/QĐ-UBND
  13/03/2006

  Về quy định thời gian làm việc ban đêm trong Quyết định số 245/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2006

   

  1.  

  Quyết định

  91/2006/QĐ-UBND
  22/06/2006

  Về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở

  02/7/2006

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  102/2006/QĐ-UBND
  13/07/2006

  Về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước

  23/07/2006

   

  1.  

  Quyết định

  167/2006/QĐ-UBND
  16/11/2006

  Về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư cho các hộ dân đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố

  26/11/2006

   

  1.  

  Quyết định

  103/2009/QĐ-UBND
   24/12/2009

  Về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/3/2010

   

  1.  

  Quyết định

  24/2010/QĐ-UBND
  07/4/2010

  Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh

  17/04/2010

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  51/2010/QĐ-UBND
  27/7/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và Ủy ban nhân dân quận  - huyện trong lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước, Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Gía, Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp

  03/8/2010

   

  1.  

  Quyết định

  80/2010/QĐ-UBND
  19/11/2010

  Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách đối với Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

  29/11/2010

   

  1.  

  Quyết định

  01/2011/QĐ-UBND
  11/01/2011

  Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện

  21/01/2011

   

  1.  

  Quyết định

  77/2011/QĐ-UBND
  05/12/2011

  Về giải thể Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất các quận, huyện và quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các khu đất đấu giá

  15/01/2012

   

  1.  

  Quyết định

  56/2012/QĐ-UBND
  10/12/2012

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất sang giao đất tại Thành phố Hồ Chí Minh

  20/12/2012

   

  1.  

  Quyết định

  63/2012/QĐ-UBND
  25/12/2012

  Về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường

  04/01/2013

   

  1.  

  Quyết định

  48/2013/QĐ-UBND
  17/10/2013

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý theo giá thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

  27/10/2013

   

  1.  

  Quyết định

  41/2014/QĐ-UBND 26/11/2014

  Ban hành Quy định về Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  6/12/2014

   

  1.  

  Quyết định

  46/2014/QĐ-UBND 10/12/2014

  Về giao chỉ tiêu thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015

  10/12/2014

   

  1.  

  Quyết định

  50/2014/QĐ-UBND 24/12/2014

  Về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  3/1/2015

   

  1.  

  Quyết định

  06/2015/QĐ-UBND 27/01/2015

  Về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh

  06/02/2015

   

  1.  

  Quyết định

  07/2015/QĐ-UBND 06/02/2015

  Về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

  16/02/2015

   

  1.  

  Quyết định

  22/2015/QĐ-UBND 15/5/2015

  Về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

  25/5/2015

   

  1.  

  Quyết định

  39/2015/QĐ-UBND
  11/8/2015

  Về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đạo tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  21/8/2015

   

  1.  

  Quyết định

  55/2015/QĐ-UBND
  10/12/2015

  Về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016

  10/12/2015

   

  1.  

  Quyết định

  01/2016/QĐ-UBND
  19/01/2016

  Quy định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) trên địa bàn Thành phố

  29/01/2016

   

  1.  

  Quyết định

  17/2016/QĐ-UBND
  13/5/2016

  Quy định mức hỗ trợ thường xuyên và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/5/2016

   

  1.  

  Quyết định

  24/2016/QĐ-UBND
  02/7/2016

  Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  12/7/2016

   

  1.  

  Quyết định

  35/2016/QĐ-UBND
  16/9/2016

  Quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  26/9/2016

   

  1.  

  Quyết định

  52/2016/QĐ-UBND
  10/12/2016

  Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2017

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  54/2016/QĐ-UBND
  10/12/2016

  Về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở Thành phố và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở Thành phố thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  01/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  55/2016/QĐ-UBND
  10/12/2016

  Về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017

  01/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  56/2016/QĐ-UBND
  10/12/2016

  Về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực giáo dục năm 2017

  01/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  57/2016/QĐ-UBND
  10/12/2016

  Về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực y tế năm 2017

  01/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  58/2016/QĐ-UBND
  10/12/2016

  Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính năm 2017 đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

  01/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  59/2016/QĐ-UBND
  10/12/2016

  Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Thành phố; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố và Hội Chữ thập đỏ Thành phố năm 2017

  01/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  60/2016/QĐ-UBND
  10/12/2016

  Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính năm 2017 đối với các sở, ngành Thành phố, quận - huyện, phường - xã

  01/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  54/2017/QĐ-UBND
  05/10/2017

  Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

  15/10/2017

   

  1.  

  Quyết định

  56/2017/QĐ-UBND
  20/10/2017

  Về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  01/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  62/2017/QĐ-UBND
  12/12/2017

  Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  63/2017/QĐ-UBND
  20/12/2017

  Về quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách

  01/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  09/2018/QĐ-UBND ngày 15/03/2018

  Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  25/03/2018

   

  1.  

  Quyết định

  17/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018

  Sửa đổi, 01/2017/NQ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  26/5/2018

   

  1.  

  Quyết định

  27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

  Ban hành Quy đinh về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  10/08/2018

   

  1.  

  Quyết định

  35/2018/QĐ-UBND

  ngày 21/9/2018

  Về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  01/10/2018

   

  1.  

  Quyết định

  40/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

  Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  08/11/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  16/2001/CT-UB
  02/07/2001

  Về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo Chỉ thị số 57/CT/TW ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị

  02/7/2001

   

  1.  

  Chỉ thị

  14/2004/CT-UB
  24/05/2004

  Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/2004/CT-TTg ngày 16/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội

  24/05/2004

   

  1.  

  Chỉ thị

  03/2009/CT-UBND
   23/02/2009

  Thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra

  05/3/2009

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  1.  

  Nghị quyết

  57/2006/NQ-HĐND
  26/09/2006

  Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hố Chí Minh

  06/10/2006

   

  1.  

  Nghị quyết

  23/2012/NQ-HĐND 05/12/2012

  Về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường

  15/12/2012

   

  1.  

  Nghị quyết

  08/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

  Về ban hành chính sách khuyến khích hỏa táng tại thành phố Hồ Chí Minh

  23/7/2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  30/2013/NQ-HĐND 10/12/2013

  Về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2014

  20/12/2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  29/2014/NQ-HĐND 30/12/2014

  Về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố công bố ngày 01 tháng 01 năm 2015

  9/1/2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  22/2015/NQ-HĐnd
  09/12/2015

  Về phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020

  09/12/2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  02/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018

  Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  01/7/2018

   

  1.  

  Quyết định

  6032/QĐ-UB-QLĐT
  15/08/1995

  Về việc thực hiện quét rác, vận chuyển và xử lý rác vào ban đêm trên toàn thành phố.

  01/9/1995

   

  1.  

  Quyết định

  5150/QĐ-UB-QLĐT
  22/09/1997

  Về việc chuyển sang thuê đất các trường hợp sử dụng đấtvào mục đích sản xuất kinh doanh đã có quyết định giao đất trong năm 1993 - 1994

  22/09/1997

   

  1.  

  Quyết định

  5424/1998/QĐ-UB-QLĐT
  15/10/1998

  Quy chế về tổ chức và hoạt động của Lực lượng làm dịch vụ thu gom rác dân lập

  15/10/1998

   

  1.  

  Quyết định

  38/2000/QĐ-UB-ĐT
  19/06/2000

  Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh

  04/7/2000

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  107/2002/QĐ-UB
  24/09/2002

  Ban hành quy định về việc chọn lựa Dự án đầu tư và trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất tại Công viên phần mềm Quang Trung

  24/09/2002

   

  1.  

  Quyết định

  130/2002/QĐ-UB
  18/11/2002

  Về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2003

   

  1.  

  Quyết định

  147/2004/QĐ-UB
  31/05/2004

  Về ban hành Quy trình hình thành quỹ đất để đấu giá tạo nguồn thu Ngân sách thành phố

  31/05/2004

   

  1.  

  Quyết định

  06/2007/QĐ-UBND
  22/01/2007

  Về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời,chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn thành phố

  01/02/2007

   

  1.  

  Quyết định

  69/2007/QĐ-UBND
  03/05/2007

  Về ban hành Quy chế hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  15/05/2007

   

  1.  

  Quyết định

  73/2007/QĐ-UBND
  10/05/2007

  Về ban hành Quy định Quản lý dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn hầm cầu, bùn nạo vét hệ thống thoát nước và kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  20/05/2007

   

  1.  

  Quyết định

  85/2007/QĐ-UBND
  14/06/2007

  Về ban hành Quy định tuyến và thời gian vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  24/06/2007

   

  1.  

  Quyết định

  107/2007/QĐ-UBND
  31/07/2007

  Về ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  10/8/2007

   

  1.  

  Quyết định

  19/2008/QĐ-UBND
  21/03/2008

  Ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  31/03/2008

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  20/2008/QĐ-UBND
   21/3/2008

  Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  31/03/2008

   

  1.  

  Quyết định

  69/2008/QĐ-UBND
   05/9/2008

  Về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  15/09/2008

   

  1.  

  Quyết định

  80/2008/QĐ-UBND
  11/11/2008

  Về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

  21/11/2008

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  40/2011/QĐ-UBND
  16/6/2011

  Về điều chỉnh khoản 2 Điều 6 Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện (ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

  26/06/2011

   

  1.  

  Quyết định

  35/2009/QĐ-UBND
  06/5/2009

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  16/05/2009

   

  1.  

  Quyết định

  36/2009/QĐ-UBND
   06/5/2009

  Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất trên địan bàn thành phố Hồ Chí Minh

  16/05/2009

   

  1.  

  Quyết định

  09/2012/QĐ-UBND
  06/3/2012

  Về phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép quản lý chất thải nguy hại

  16/03/2012

   

  1.  

  Quyết định

  16/2014/QĐ-UBND 06/5/2014

  Về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  16/5/2014

   

  1.  

  Quyết định

  51/2014/QĐ-UBND 31/12/2014

  Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

  1/1/2015

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  04/2015/QĐ-UBND 15/01/2015

  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  25/01/2015

   

  1.  

  Quyết định

  05/2015/QĐ-UBND 28/01/2015

  Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  07/02/2015

   

  1.  

  Quyết định

  43/2015/QĐ-UBND 01/9/2015

  Ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  11/9/2015

   

  1.  

  Quyết định

  44/2015/QĐ-UBND 09/9/2015

  Ban hành Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  19/9/2015

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  54/2015/QĐ-UBND 09/12/2015

  Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo vị trí để xác định giá đất tính tiền thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  19/12/2015

   

  1.  

  Quyết định

  57/2015/QĐ-UBND
  10/12/2015

  Về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  20/12/2015

   

  1.  

  Quyết định

  18/2016/QĐ-UBND
  16/5/2016

  Quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  26/5/2016

   

  1.  

  Quyết định

  36/2016/QĐ-UBND
  19/9/2016

  Quy chế đặt hàng và giao kế hoạch cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngành tài nguyên và môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh

  29/9/2016

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  40/2016/QĐ-UBND 10/10/2016

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  20/10/2016

   

  1.  

  Quyết định

  04/2017/QĐ-UBND 20/01/2017

  Về ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  30/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  30/2017/QĐ-UBND
  22/7/2017

  Về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

  01/8/2017

   

  1.  

  Quyết định

  36/2017/QĐ-UBND
  17/8/2017

  Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  27/8/2017

   

  1.  

  Quyết định

  57/2017/QĐ-UBND
  10/11/2017

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

  20/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  60/2017/QĐ-UBND
  05/12/2017

  Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

  01/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  06/2018/QĐ-UBND ngày 07/03/2018

  Ban hành quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  17/03/2018

   

  1.  

  Quyết định

  14/2018/QĐ-UBND ngày 02/05/2018

  Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  12/05/2018

   

  1.  

  Quyết định

  28/2018/QĐ-UBND

  ngày 09/8/2018

  Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  19/08/2018

   

  1.  

  Quyết định

  37/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

  Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  19/10/2018

   

  1.  

  Quyết định

  38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

  Ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  01/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

  Ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  24/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  48/2018/QĐ-UBND ngày 15/12/2018

  Ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải lớn trên địa bàn Thành phố.

  25/12/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  04/2014/CT-UBND

  11/3/2014

  Về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn TP.HCM

  21/3/2014

   

  1.  

  Chỉ thị

  08/2014/CT-UBND

  06/5/2014

  V/v tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.HCM

   

  16/5/2014

   

  1.  

  Chỉ thị

  16/2014/CT-UBND 15/7/2014

  Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  25/7/2014

   

  1.  

  Chỉ thị

  23/2014/CT-UBND 09/9/2014

  Về tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi ni lông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  19/9/2014

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  1.  

  Quyết định

  905/1998/QĐ-UB-NCVX
  23/02/1998

  Quy định về quản lý Nhà nước đối với báo chí trên địa bàn  thành phố Hồ Chí Minh

  05/3/1998

   

  1.  

  Quyết định

  61/2008/QĐ-UBND
   17/7/2008

  Về ban hành quy định công tác quản lý các dự án, hạng mục, hoạt động ứng dung và phát triển công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

  27/07/2008

   

  1.  

  Quyết định

  41/2011/QĐ-UBND
  17/6/2011

  Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh

  27/06/2011

   

  1.  

  Quyết định

  21/2012/QĐ-UBND
  26/5/2012

  Ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động quản lý thông tin đối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh

  05/6/2012

   

  1.  

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND
  23/8/2013

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  01/9/2013

   

  1.  

  Quyết định

  40/2013/QĐ-UBND
  26/9/2013

  Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh"

  10/6/2013

   

  1.  

  Quyết định

  23/2014/QĐ-UBND 03/7/2014

  Ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  13/7/2014

   

  1.  

  Quyết định

  42/2014/QĐ-UBND 26/11/2014

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh

  6/12/2014

   

  1.  

  Quyết định

  45/2014/QĐ-UBND 08/12/2014

  Ban hành Quy trình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  18/12/2014

   

  1.  

  Quyết định

  46/2015/QĐ-UBND 14/9/2015

  Quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  24/9/2015

   

  1.  

  Quyết định

  03/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

  Ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  05/02/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  15/2014/CT-UBND 09/7/2014

  Về tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng tổng đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114

  19/7/2014

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
  1.  

  Nghị quyết

  31/2011/NQ-HĐND 07/12/2011

  Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  17/12/2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  10/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

  Về ban hành quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố

  23/7/2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  20/2014/NQ-HĐND 11/12/2014

  Về quy định một số mức chi cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố

  21/12/2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  18/2015/NQ-HĐND
  09/12/2015

  Về quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  09/12/2015

   

  1.  

  Quyết định

  01/2008/QĐ-UBND
  07/01/2008

  Về hoàn trả giá trị phần vắng đồng sở hữu nhà ở thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  17/01/2008

   

  1.  

  Quyết định

  56/2009/QĐ-UBND
  22/7/2009

  Về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12 thang 4 năm 2009 của Thủ Tướng Chính Phủ

  01/8/2009

   

  1.  

  Quyết định

  42/2010/QĐ-UBND
  13/7/2010

  Về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch

  23/07/2010

   

  1.  

  Quyết định

  31/2011/QĐ-UBND
  20/5/2011

  Về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  30/05/2011

   

  1.  

  Quyết định

  32/2011/QĐ-UBND
   28/5/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh và quản lý, công bố cập nhật thông tin trên Hệ thống Quy định điện tử thành phố

  07/6/2011

   

  1.  

  Quyết định

  15/2012/QĐ-UBND
  18/4/2012

  Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định của thành phố Hồ Chí Minh

  28/04/2012

   

  1.  

  Quyết định

  44/2012/QĐ-UBND
  02/10/2012

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

  12/10/2012

   

  1.  

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND
  23/7/2013

  Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  02/8/2013

   

  1.  

  Quyết định

  34/2013/QĐ-UBND
  30/8/2013

  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  09/9/2013

   

  1.  

  Quyết định

  26/2014/QĐ-UBND 01/8/2014

  Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

  11/8/2014

   

  1.  

  Quyết định

  08/2015/QĐ-UBND 06/02/2015

  Ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  16/02/2015

   

  1.  

  Quyết định

  09/2015/QĐ-UBND 06/02/2015

  Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  16/02/2015

   

  1.  

  Quyết định

  02/2016/QĐ-UBND
  01/02/2016

  Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  11/02/2016

   

  1.  

  Quyết định

  08/2016/QĐ-UBND
  21/3/2016

  Ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  31/3/2016

   

  1.  

  Quyết định

  13/2016/QĐ-UBND
    22/4/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  02/5/2016

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  27/2016/QĐ-UBND
  29/7/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  08/8/2016

   

  1.  

  Quyết định

  30/2016/QĐ-UBND
  16/8/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  26/8/2016

   

  1.  

  Quyết định

  42/2016/QĐ-UBND
  28/10/2016

  Ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  07/11/2016

   

  1.  

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND
  10/01/2017

  Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  20/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  11/2017/QĐ-UBND
   08/3/2017

  Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  01/4/2017

   

  1.  

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND
  03/4/2017

  Ban hành Quy chế về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  13/4/2017

   

  1.  

  Quyết định

  27/2017/QĐ-UBND
  27/6/2017

  Ban hành Quy chế Đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

  10/7/2017

   

  1.  

  Quyết định

  36/2018/QĐ-UBND

  ngày 02/10/2018

  Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  15/10/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  18/2008/CT-UBND
  16/9/2008

  Về triển khai thực hiện Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  26/09/2008

   

  1.  

  Chỉ thị

  20/2009/CT-UBND
  26/11/2009

  Về việc triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố

  06/12/2009

   

  1.  

  Chỉ thị

  13/2010/CT-UBND
  10/5/2010

  Về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  20/05/2010

   

  1.  

  Chỉ thị

  22/2011/CT-UBND
  11/6/2011

  Về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại

  21/06/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  30/2011/CT-UBND
  14/9/2011

  Về việc triển khai thực hiện  Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của việc thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  24/09/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  17/2012/CT-UBND
  30/5/2012

  Về quán triệt và thực hiện Thông tri số 07-TT/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

  09/6/2012

   

  1.  

  Chỉ thị

  09/2013/CT-UBND
  14/06/2013

  Về kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

  24/6/2013

   

  1.  

  Chỉ thị

  13/2013/CT-UBND
  03/8/2013

  Về triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  13/8/2013

   

  1.  

  Chỉ thị

  17/2013/CT-UBND
  31/10/2013

  Về việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  11/11/2013

   

  1.  

  Chỉ thị

  11/2015/CT-UBND 24/6/2015

  Về việc tăng cường công tác phổ biến, gỉáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  04/7/2015

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
  1.  

  Nghị quyết

  67/2006/NQ-HĐND
  12/12/2006

  Về điều chỉnh thời gian, mức chi tập huấn và bổ sung một số chế độ cho Huấn luyện viên, Vận động viên Ngành Thể dục, thể thao

  22/12/2006

   

  1.  

  Nghị quyết

  01/2011/NQ-HĐND
  28/4/2011

  Về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ viên chức bảo tàng, thư viện

  08/5/2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  17/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

  Về tiêu chí để chọn tên, đưa vào Qũy tên đường tại thành phố

  23/7/2013

   

  1.  

  Quyết định

  79/2004/QĐ-UB
  05/04/2004

  Về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 6, giai đọan 2004-2005

  05/5/2004

   

  1.  

  Quyết định

  129/2004/QĐ-UB
  07/05/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa – xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004-2005

  06/6/2004

   

  1.  

  Quyết định

  173/2004/QĐ-UB
  15/07/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “ nhạy cảm ” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2004-2005

  14/08/2004

   

  1.  

  Quyết định

  196/2004/QĐ-UB
  12/08/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 9, giai đoạn 2004-2005

  30/9/2004

   

  1.  

  Quyết định

  241/2004/QĐ-UB
  21/10/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2004-2005

  20/11/2004

   

  1.  

  Quyết định

  244/2004/QĐ-UB
  26/10/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 8, giai đoạn 2004-2005.

  25/11/2004

   

  1.  

  Quyết định

  252/2004/QĐ-UB
  16/11/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 4, giai đoạn 2004-2005

  16/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  253/2004/QĐ-UB
  16/11/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Phú, giai đoạn 2004-2005

  16/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  254/2004/QĐ-UB
  16/11/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn 2004-2005

  16/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  255/2004/QĐ-UB
  16/11/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 11, giai đoạn 2004-2005

  16/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  258/2004/QĐ-UB
  18/11/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004-2005

  18/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  265/2004/QĐ-UB
  7/12/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, giai đoạn 2004-2005

  07/12/2004

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  266/2004/QĐ-UB
  07/12/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Thủ Đức, giai đoạn 2004-2005

  07/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  270/2004/QĐ-UB
  08/12/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 2, giai đoạn 2004-2005

  08/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  279/2004QĐ-UB
  15/12/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 7, giai đoạn 2004-2005

  15/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  280/2004/QĐ-UB
  15/12/2004

  Về phê duyệt bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn 2004-2005.

  15/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  319/2004/QĐ-UB
  27/12/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Hóc Môn, giai đoạn 2004-2005.

  27/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  331/2004/QĐ-UB
  29/12/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh, giai đoạn 2004-2005.

  29/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  340/2004/QĐ-UB
  31/12/2004

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Nhà Bè, giai đoạn 2004-2005

  31/12/2004

   

  1.  

  Quyết định

  02/2005/QĐ-UB
  06/01/2005

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 3, năm 2005

  06/01/2005

   

  1.  

  Quyết định

  03/2005/QĐ-UB
  10/01/2005

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 12, năm 2005

  10/01/2005

   

  1.  

  Quyết định

  09/2005/QĐ-UB
  19/01/2005

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi, năm 2005

  19/01/2005

   

  1.  

  Quyết định

  10/2005/QĐ-UB
  19/01/2005

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa có tính chất "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Cần Giờ, năm 2005

  19/01/2005

   

  1.  

  Quyết định

  93/2005/QĐ-UBND
  09/06/2005

  Về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, năm 2005

  09/6/2005

   

  1.  

  Quyết định

  103/2005/QĐ-UBND
  14/06/2005

  Về phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, năm 2005

  14/06/2005

   

  1.  

  Quyết định

  108/2005/QĐ-UBND
  17/06/2005

  Vê phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội 'nhạy cảm' dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, năm 2005

  17/06/2005

   

  1.  

  Quyết định

  126/2005/QĐ-UBND
  22/07/2005

  Về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Tân, năm 2005

  22/07/2005

   

  1.  

  Quyết định

  136/2007/QĐ-UBND
  10/12/2007

  Về chế độ bồi dưỡng và tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao Thành phố

  20/12/2007

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  74/2009/QĐ-UBND
  05/10/2009

  Về một số chế độ đối với huấn luyện viên,vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao thành phố

  15/10/2009

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  50/2010/QĐ-UBND
  27/7/2010

  Về việc bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Văn hóa quần chúng, Quảng cáo và Nghệ thuật biểu diễn thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  06/8/2010

   

  1.  

  Quyết định

  30/2011/QĐ-UBND
  19/5/2011

  Về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ viên chức bảo tàng, thư viện

  29/05/2011

   

  1.  

  Quyết định

  20/2012/QĐ-UBND
  18/5/2012

  Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

  28/05/2012

   

  1.  

  Quyết định

  60/2012/QĐ-UBND
  21/12/2012

  Điều chỉnh, bổ sung một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao thành phố trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu.

  31/12/2012

   

  1.  

  Quyết định

  31/2013/QĐ-UBND
  21/8/2013

  Về ban hành tiêu chí chọn tên, đưa vào Qũy tên đường tại thành phố

  31/8/2013

   

  1.  

  Quyết định

  06/2014/QĐ-UBND 22/01/2014

  Về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh

  1/2/2014

   

  1.  

  Quyết định

  34/2014/QĐ-UBND 21/10/2014

  Về việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

  31/10/2014

   

  1.  

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND 16/3/2015

  Về sửa đổi, bổ sung Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

  26/3/2015

   

  1.  

  Quyết định

  33/2015/QĐ-UBND
  06/7/2015

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

  16/7/2015

   

  1.  

  Quyết định

  11/2016/QĐ-UBND
    08/4/2016

  Ban hành Quy chế quản lý công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ

  18/4/2016

   

  1.  

  Quyết định

  29/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

  31/8/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  13/2012/CT-UBND
   25/4/2012

  Về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố

  05/5/2012

   

  1.  

  Chỉ thị

  25/2014/CT-UBND 16/9/2014

  Về tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  26/9/2014

  HHL một phần

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
  1.  

  Nghị quyết

  04/NQ-HĐND
  19/10/1994

  Về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê

  19/10/1994

   

  1.  

  Quyết định

  3346/QĐ-UB-QLĐT
  7/10/1994

  Về việc điều chỉnh giá biểu thu tiền thuê nhà cơ quan hành chánh sự nghiệp - cơ quan kinh doanh - sản xuất sử dụng thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh

  01/10/1994

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  95/2005/QĐ-UBND
  13/06/2005

  Về sửa đổi bổ sung Quyết định số 3346/QĐ-UB-QLĐT ngày 07 tháng 10 năm 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh giá biểu thuê nhà cơ quan hành chánh sự nghiệp cơ quan kinh doanh-sản xuất sử dụng thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh

  23/06/2005

   

  1.  

  Quyết định

  3365/QĐ-UB-QLĐT
  08/10/1994

  Về việc ban hành “Quy định phương pháp xác định giá trị nhà thuộc sở hữu nhà nước để bán cho người đang thuê tại thành phố Hồ Chí Minh”

  08/10/1994

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  5351/QĐ-UB-QLĐT
  21/07/1995

  Về việc sửa đổi một số nội dung trong quyết định số 3365/QĐ-UB-QLĐT ngày 8/10/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố

  21/01/1995

   

  1.  

  Quyết định

  4759/QĐ-UB-QLĐT
  15/10/1996

  Về việc bán nhà ở loại biệt thự và định mức đất ở để bán nhà ở các loại theo Nghị định số 61/CP

  15/10/1996

   

  1.  

  Quyết định

  1172/QĐ-UB-QLĐT
  17/03/1997

  Về việc điều chỉnh quy hoạch khu ngoại giao Đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

  17/03/1997

   

  1.  

  Quyết định

  6968/QĐ-UB-QLĐT
  03/12/1997

  Về việc xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với nhà xưởng do doanh nghiệp Nhà nước đang quản lý sử dụng

  03/12/1997

   

  1.  

  Quyết định

  16/2007/QĐ-UBND
  05/02/2007

  Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  15/02/2007

   

  1.  

  Quyết định

  56/2011/QĐ-UBND
  25/8/2011

  Về sửa đổi khoản 7 Điều 12 Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố

  04/9/2011

   

  1.  

  Quyết định

  38/2008/QĐ-UBND
   10/5/2008

  Ban hành Quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  20/05/2008

   

  1.  

  Quyết định

  73/2008/QĐ-UBND
  22/10/2008

  Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân đang cư ngụ tại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/11/2008

   

  1.  

  Quyết định

  67/2009/QĐ-UBND
  15/9/2009

  Về ban hành quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD, ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  25/09/2009

   

  1.  

  Quyết định

  65/2010/QĐ-UBND
  08/9/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã, thị trấn trong lĩnh vực Đất đai, Xây dựng, Nhà ở và công sở.

  18/09/2010

   

  1.  

  Quyết định

  05/2011/QĐ-UBND
  25/01/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  04/02/2011

   

  1.  

  Quyết định

  18/2011/QĐ-UBND
  28/3/2011

  Ban hành Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  07/4/2011

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  29/2013/QĐ-UBND
  09/8/2013

  Về sửa đổi, bổ sung Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  19/8/2013

   

  1.  

  Quyết định

  41/2012/QĐ-UBND
  12/9/2012

  Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 về Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  22/09/2012

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  52/2011/QĐ-UBND
  29/7/2011

  Về việc công bố các danh mục kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  08/8/2011

   

  1.  

  Quyết định

  33/2013/QĐ-UBND
  30/8/2013

  Về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố

  09/9/2013

   

  1.  

  Quyết định

  73/2011/QĐ-UBND
  15/11/2011

  Ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  25/11/2011

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  53/2012/QĐ-UBND
  30/11/2012

  Về sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

  10/12/2012

   

  1.  

  Quyết định

  22/2012/QĐ-UBND
  31/5/2012

  Về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  10/6/2012

   

  1.  

  Quyết định

  51/2012/QĐ-UBND
  19/11/2012

  Ban hành Quy định về việc xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  29/11/2012

   

  1.  

  Quyết định

  66/2012/QĐ-UBND
  28/12/2012

  Ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  07/01/2013

   

  1.  

  Quyết định

  58/2013/QĐ-UBND

  18/12/2013

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  28/12/2013

   

  1.  

  Quyết định

  24/2015/QĐ-UBND 20/5/2015

  Ban hành Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  30/5/2015

   

  1.  

  Quyết định

  47/2015/QĐ-UBND 30/9/2015

  Về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  10/10/2015

   

  1.  

  Quyết định

  37/2016/QĐ-UBND
   27/9/2016

  Về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND công bố các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  07/10/2016

   

  1.  

  Quyết định

  44/2016/QĐ-UBND
  05/11/2016

  Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố

  15/11/2016

   

  1.  

  Quyết định

  14/2017/QĐ-UBND
    14/3/2017

  Về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng cồng trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nưóc kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  24/3/2017

   

  1.  

  Quyết định

  23/2017/QĐ-UBND
  24/4/2017

  Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  04/5/2017

   

  1.  

  Quyết định

  26/2017/QĐ-UBND
  20/6/2017

  Quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  30/6/2017

   

  1.  

  Quyết định

  35/2017/QĐ-UBND
  04/8/2017

  Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  14/8/2017

   

  1.  

  Quyết định

  52/2017/QĐ-UBND
  05/10/2017

  Ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

  15/10/2017

   

  1.  

  Quyết định

  11/2018/QĐ-UBND ngày 31/03/2018

  Về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh.

  10/04/2018

   

  1.  

  Quyết định

  15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018

  QĐ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  18/5/2028

   

  1.  

  Quyết định

  16/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

  QĐ ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  20/5/2018

   

  1.  

  Quyết định

  22/2018/QĐ-UBND ngày 02/07/2018

  Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  12/07/2018

   

  1.  

  Quyết định

  33/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/9/2018

  Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá và phân loại biệt thự cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  20/9/2018

   

  1.  

  Quyết định

  43/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018

  Ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ do thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

  19/11/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  23/2011/CT-UBND
  12/7/2011

  Về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  22/07/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  04/2013/CT-UBND
  28/01/2013

  Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  07/02/2013

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ
  1.  

  Nghị quyết

  64/2006/NQ-HĐND
  12/12/2006

  Về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại Trạm y tế phường – xã, thị trấn

  22/12/2006

   

  1.  

  Nghị quyết

  14/2010/NQ-HĐND
  08/12/2010

  Về bổ sung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

  18/12/2010

   

  1.  

  Nghị quyết

  29/2011/NQ-HĐND 07/12/2011

  Về ban hành chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

  17/12/2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  25/2014/NQ-HĐND 11/12/2014

  Về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh

  21/12/2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  127/2016/NQ-HĐND
  09/12/2016

  Về thực hiện mức giá điều trị Methadone và chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị Methadone trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  03/2017/NQ-HĐND
  06/7/2017

  Về chế độ hỗ trợ thực hiện công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

  01/8/2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  06/2017/NQ-HĐND
  06/7/2017

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý

  01/8/2017

   

  1.  

  Quyết định

  5129/QĐ-UB-NCVX
  13/07/1995

  Về việc ban hành bảng giá thu một phần viện phí ở thành phố Hồ Chí Minh theo thông tư số 20/TT-LB ngày 23/11/1994

  13/7/1995

   

  1.  

  Quyết định

  34/2002/QĐ-UB
  05/04/2002

  Về ban hành Bảng giá biểu thu viện phí ngoài các danh mục quy định tại Thông tư Liên Bộ số 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế-Tài chính- Lao động Thương binh và xã hội -Ban Vật giá Chính phủ

  05/4/2002

   

  1.  

  Quyết định

  82/2003/QĐ-UB
  20/05/2003

  Về ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động giám sát dịch SARS tại cộng đồng” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  20/05/2003

   

  1.  

  Quyết định

  05/2003/QĐ-UB
  06/01/2003

  Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  21/01/2003

   

  1.  

  Quyết định

  13/2010/QĐ-UBND
  23/02/2010

  Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tê dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn

  05/3/2010

   

  1.  

  Quyết định

  159/2005/QĐ-UBND
  23/08/2005

  Về ban hành Quy định quản lý chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh

  02/9/2005

   

  1.  

  Quyết định

  187/2006/QĐ-UBND
  29/12/2006

  Về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại trạm y tế phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM

  08/01/2007

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  19/2007/QĐ-UBND
  07/02/2007

  Về điều chỉnh Điều 3 Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố

  17/02/2007

   

  1.  

  Quyết định

  07/2009/QĐ-UBND
   22/01/2009

  Ban hành Quy định vệ sinh trong hoạt động bốc mộ, cải táng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/02/2009

   

  1.  

  Quyết định

  34/2011/QĐ-UBND
  03/6/2011

  Về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc thành phố

  13/06/2011

   

  1.  

  Quyết định

  06/2012/QĐ-UBND
  24/02/2012

  Ban hành chính sách về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015

  05/3/2012

   

  1.  

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND 14/4/2014

  Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

  24/4/2014

   

  1.  

  Quyết định

  26/2016/QĐ-UBND
  21/7/2016

  Ban hành Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia "chuỗi thực phẩm an toàn" của thành phố Hồ Chí Minh

  31/7/2016

   

  1.  

  Quyết định

  49/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

  Về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là các giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn Thành phố.

  01/01/2019

   

  1.  

  Chỉ thị

  12/2003/CT-UB
  26/6/2003

  Về nghiêm cấm khai thác, lưu thông, chế biến, tiêu thụ cá nóc trên địa bàn TP.HCM

  26/6/2003

   

  1.  

  Chỉ thị

  08/2004/CT-UB
  19/03/2004

  Về tăng cường phòng ,chống bệnh lao

  19/03/2004

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ
  1.  

  Chỉ thị

  16/2005/CT-UBND
  17/06/2005

  Về tập trung tăng cường thực hiện công tác quốc phòng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  27/06/2005

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ
  1.  

  Nghị quyết

  28/2011/NQ-HĐND 07/12/2011

  Về nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an Viên

  17/12/2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  05/2014/NQ-HĐND
  11/7/2014

  Về điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã và Bảo vệ dân phố

  21/7/2014

   

  1.  

  Nghị quyết

  09/2016/NQ-HĐND
  21/4/2016

  Quy định mức hỗ trợ thường xuyên và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/5/2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  15/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Dân quân Tự vệ; nâng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp trang phục đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  23/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

  01/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  53/2000/QĐ-UB-VX
  02/10/2000

  Về việc quy định tạm thời về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý thành phố và quận - huyện

  02/10/2000

   

  1.  

  Quyết định

  127/2007/QĐ-UBND
  26/10/2007

  Về xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

  01/11/2007

   

  1.  

  Quyết định

  68/2008/QĐ-UBND
  29/08/2008

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  08/9/2008

   

  1.  

  Quyết định

  78/2008/QĐ-UBND
   30/10/2008

  Về ban hành Quy chế quản lý công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  09/11/2008

   

  1.  

  Quyết định

  81/2008/QĐ-UBND
   30/10/2008

  Về cho phép thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố tại phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  24/11/2008

   

  1.  

  Quyết định

  12/2012/QĐ-UBND
  20/3/2012

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh đòi nợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  30/03/2012

   

  1.  

  Quyết định

  13/2012/QĐ-UBND
  26/3/2012

  Về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên

  05/4/2012

  HHL một phần

  1.  

  Chỉ thị

  21/CT-UB-NC
  01/06/1996

  Về việc tập trung giải quyết tình hình xâm phạm tài sản của người nước ngoài tại thành phố

  01/6/1996

   

  1.  

  Chỉ thị

  04/2003/CT-UB
  24/01/2003

  Về tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực trung tâm thành phố.

  24/01/2003

   

  1.  

  Chỉ thị

  23/2003/CT-UB
  15/09/2003

  Về triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000

  15/09/2003

   

  1.  

  Chỉ thị

  27/2005/CT-UBND
  29/09/2005

  Về đấu tranh, xử lý, ngăn chặn nạn rải đinh hoặc vật sắc-nhọn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn thành phố

  09/10/2005

   

  1.  

  Chỉ thị

  02/2009/CT-UBND
   11/02/2009

  Tăng cường quản lý nhà nước đối việc nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài

  21/02/2009

   

  1.  

  Chỉ thị

  14/2009/CT-UBND
  08/8/2009

  Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  18/08/2009

   

  1.  

  Chỉ thị

  14/2010/CT-UBND
  15/5/2010

  Về tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  25/05/2010

   

  1.  

  Chỉ thị

  23/2010/CT-UBND
  29/10/2010

  Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy chợ, siêu thị, trung tâm trên địa bàn thành phố

  08/11/2010

   

  1.  

  Chỉ thị

  36/2011/CT-UBND
  12/12/2011

  Về tổ chức thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  22/12/2011

   

  1.  

  Chỉ thị

  19/2012/CT-UBND
  11/7/2012

  Về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  21/07/2012

   

  1.  

  Chỉ thị

  22/2013/CT-UBND

  31/12/2013

  Về triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  10/01/2014

   

  1.  

  Chỉ thị

  10/2014/CT-UBND

  22/5/2014

  Về tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

  01/6/2014

   

  1.  

  Chỉ thị

  06/2015/CT-UBND 06/3/2015

  Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

  16/3/2015

   

  1.  

  Chỉ thị

  07/2015/CT-UBND 08/4/2015

  Triển khai thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

  18/4/2014

   

  1.  

  Chỉ thị

  09/2015/CT-UBND 05/6/2015

  Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  15/6/2015

   

  1.  

  Chỉ thị

  10/2015/CT-UBND 11/6/2015

  Về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới

  21/6/2015

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ
  1.  

  Chỉ thị

  27/2012/CT-UBND
  10/12/2012

  Về tổ chức thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh

  20/12/2012

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA CỤC THUẾ THÀNH PHỐ
  1.  

  Nghị quyết

  08/2016/NQ-HĐND
  21/4/2016

  Về ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/5/2016

   

  1.  

  Quyết định

  16/2016/QĐ-UBND
  13/5/2016

  Về ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  01/5/2016

   

  1.  

  Chỉ thị

  07/2010/CT-UBND
  02/3/2010

  Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

  12/3/2010

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ
  1.  

  Nghị quyết

  08/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  14/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  01/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  132/2006/QĐ-UBND
  05/9/2006

  Về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  05/9/2006

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  60/2009/QĐ-UBND
  27/7/2009

  Về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  06/8/2009

  HHL một phần

  1.  

  Quyết định

  39/2010/QĐ-UBND
  22/6/2010

  Ban hành Quy chế và khen thưởng người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng

  01/7/2010

   

  1.  

  Quyết định

  46/2010/QĐ-UBND
  13/7/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

  23/07/2010

   

  1.  

  Quyết định

  04/2013/QĐ-UBND
  17/01/2013

  Ban hành Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra

  27/01/2013

   

  1.  

  Quyết định

  24/2013/QĐ-UBND
  23/7/2013

  Về chế độ bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố

  02/8/2013

   

  1.  

  Quyết định

  25/2013/QĐ-UBND
  23/7/2013

  Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  02/8/2013

   

  1.  

  Quyết định

  50/2013/QĐ-UBND

  19/11/2013

  Ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

  29/11/2013

   

  1.  

  Quyết định

  07/2014/QĐ-UBND 11/02/2014

  Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  21/02/2014

   

  1.  

  Quyết định

  12/2014/QĐ-UBND 13/3/2014

  Ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  23/3/2014

   

  1.  

  Quyết định

  28/2015/QĐ-UBND 08/6/2015

  Ban hành Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  18/6/2015

   

  1.  

  Chỉ thị

  22/2014/CT-UBND 03/9/2014

  Về triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  13/9/2014

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ
  1.  

  Quyết định

  19/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp Iiên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  08/06/2018

   

  1.  

  Chỉ thị

  26/2014/CT-UBND 17/9/2014

  Về việc tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  27/9/2014

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ
  1.  

  Quyết định

  298/2003/QĐ-UB
  15/12/2003

  Về ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố

  15/12/2003

   

  1.  

  Quyết định

  35/2008/QĐ-UBND
   06/5/2008

  Về đối tượng thu hút đầu tư và cơ chế, chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố

  16/05/2008

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM
  1.  

  Quyết định

  43/2010/QĐ-UBND
  13/7/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong lĩnh vực xây dựng

  23/07/2010

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KCX-KCN THÀNH PHỐ
  1.  

  Quyết định

  2841/QĐ-UB
  28/07/2003

  Về giải quyết thủ tục xây dựng cơ bản trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

  28/07/2003

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  1.  

  Nghị quyết

  23/2011/NQ-HĐND 07/12/2011

  Quy định về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII

  17/12/2011

  HHL một phần

  1.  

  Nghị quyết

  25/2012/NQ-HĐND 05/12/2012

  Về điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của HĐND TP về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)

  15/12/2012

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN VỀ NGƯỚI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
  1.  

  Quyết định

  219/2004/QĐ-UB
  22/09/2004

  Về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  22/09/2004

   

  1.  

  Chỉ thị

  03/2004/CT-UB
  15/01/2004

  Về tăng cường thực hiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  15/01/2004

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ
  1.  

  Quyết định

  53/2010/QĐ-UBND
  28/7/2010

  Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp trong việc tham gia Hệ thống "Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố"

  07/8/2010

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ
  1.  

  Quyết định

  63/2002/QĐ-UB
  03/06/2002

  Về ban hành Quy định chính sách, chế độ đối với Trật tự viên tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố

  03/6/2002

   

  1.  

  Quyết định

  128/2006/QĐ-UBND
  24/08/2006

  Về Quy định chính sách, chế độ đối với Đội viên tham gia công tác bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố

  03/9/2006

   

  1.  

  Quyết định

  57/2011/QĐ-UBND
  27/8/2011

  Về quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân trinh sát Thành phố, Dân quân thường trực quận - huyện, Dân quân thường trực phường - xã, thị trấn và phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị

  06/9/2011

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
  1.  

  Nghị quyết

  129/2016/NQ-HĐND

  09/12/2016

  Ban hành Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021

  19/12/2016

  HHL một phần

  1.  

  Nghị quyết

  27/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 129/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021

  01/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  18/2007/QĐ-UBND
  06/02/2007

  Về ban hành Quy chế tổ chức các cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

  16/02/2007

   

  1.  

  Quyết định

  68/2009/QĐ-UBND
  21/9/2009

  Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh

  01/10/2009

   

  1.  

  Quyết định

  38/2015/QĐ-UBND
  04/8/2015

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh

  14/8/2015

   

  1.  

  Quyết định

  42/2015/QĐ-UBND
  25/8/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quy định thủ tục hành chính, công bố và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  04/9/2015

   

  1.  

  Chỉ thị

  22/2001/CT-UB
  30/08/2001

  Về tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố

  30/08/2001

   

  1.  

  Chỉ thị

  30/2014/CT-UBND 25/12/2014

  Về giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  4/1/2014

   

  1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
  1.  

  Quyết định

  56/2005/QĐ-UB
  12/04/2005

  Về phê duyệt điều chỉnh phương án bù giá nước sạch cung cấp cho huyện Cần giờ

  22/4/2005

   

  1.  

  Quyết định

  80/2009/QĐ-UBND
  19/10/2009

  Về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ

  29/10/2009

   

  1.  

  Quyết định

  07/2010/QĐ-UBND
  29/01/2010

  Về việc phê duyệt phương án thống nhất quản lý rừng phòng hộ môi trường, Khu Dự trữ rừng sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

  08/02/2010

   

  1. VĂN BẢN CHỈ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÃI BỎ VĂN BẢN
  1.  

  Nghị quyết

  123/2016/NQ-HĐND
  09/12/2016

  Về việc bãi bỏ văn bản

  01/01/2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  125/2016/NQ-HĐND
  09/12/2016

  Về bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII

  01/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  41/2016/QĐ-UBND
   10/10/2016

  Bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBNDTP ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh

  19/10/2016

   

  1.  

  Quyết định

  47/2016/QĐ-UBND
  24/11/2016

  Về việc bãi bỏ văn bản

  04/12/2016

   

  1.  

  Quyết định

  49/2016/QĐ-UBND
  05/12/2016

  Về việc bãi bỏ văn bản

  15/12/2016

   

  1.  

  Quyết định

  51/2016/QĐ-UBND
  10/12/2016

  Về việc bãi bỏ văn bản

  01/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  53/2016/QĐ-UBND
  10/12/2016

  Về bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

  01/01/2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  01/2017/NQ-HĐND
  06/7/2017

  Về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 1B của Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  01/8/2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  26/2017/NQ-HĐND
  07/12/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản

  01/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  01/2017/QĐ-UBND
  06/01/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản

  16/01/2017

   

  1.  

  Quyết định

  16/2017/QĐ-UBND
  21/3/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản

  01/4/2017

   

  1.  

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND
  21/3/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản

  01/4/2017

   

  1.  

  Quyết định

  33/2017/QĐ-UBND
  01/8/2017

  Về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 13 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

  1/8/2017

   

  1.  

  Quyết định

  39/2017/QĐ-UBND
  24/8/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  40/2017/QĐ-UBND
  24/8/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  41/2017/QĐ-UBND
   24/8/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  42/2017/QĐ-UBND
   24/8/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  43/2017/QĐ-UBND
   24/8/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  44/2017/QĐ-UBND
   24/8/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  45/2017/QĐ-UBND
   24/8/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  46/2017/QĐ-UBND
   24/8/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  47/2017/QĐ-UBND
   24/8/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  48/2017/QĐ-UBND
   24/8/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/11/2017

   

  1.  

  Quyết định

  51/2017/QĐ-UBND
  21/9/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản

  15/10/2017

   

  1.  

  Quyết định

  64/2017/QĐ-UBND
  20/12/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản

  01/01/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  15/2018/NQ-HĐND

  ngày 12/7/2018

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/8/2018

   

  1.  

  Quyết định

  07/2018/QĐ-UBND ngày 15/03/2018

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  25/03/2018

   

  1.  

  Quyết định

  10/2018/QĐ-UBND ngày 22/03/2018

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  01/04/2018

   

  1.  

  Quyết định

  21/2018/QĐ-UBND ngày 22/06/2018

  Bãi bỏ Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV.

  02/07/2018

   

  1.  

  Quyết định

  34/2018/QĐ-UBND

  ngày 10/9/2018

  Về bãi bỏ văn bản.

  20/9/2018

   

  1.  

  Quyết định

  39/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  04/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  41/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

  Về bãi bỏ Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 cùa Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  17/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  45/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

  Về việc bãi bỏ văn bản.

  30/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  46/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

  Về bãi bỏ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020.

  30/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  47/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

  Về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết đinh số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

  06/12/2018

   

   

  Tổng số: 770 văn bản

  Tài liệu đính kèm: