• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2021
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/02/2021 Văn bản được ban hành 01/2021/QĐ-KTNN
10/04/2021 Văn bản có hiệu lực 01/2021/QĐ-KTNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.