• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/07/2023
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/05/2023 Văn bản được ban hành 08/2023/QĐ-KTNN
13/07/2023 Văn bản có hiệu lực 08/2023/QĐ-KTNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.