• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/03/2008
Ban hành quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước
Số ký hiệu 02/2008/QĐ-KTNN Ngày ban hành 15/02/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 09/03/2008
Nguồn thu thập Công báo số 117+118; Ngày đăng công báo 23/02/2008
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.