Lên đầu trang

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân quy định thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Sở Tư pháp quyết định thu hồi Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân khi luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Tự chấm dứt hành nghề.
- Bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư.
Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân cho Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên, cơ quan, tổ chức nơi luật sư ký hợp đồng lao động và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Trả lời bởi: ;#;#