Lên đầu trang

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm những giấy tờ gì?

Để được nhập quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải bao gồm những giấy tờ gì?

Giấy tờ gì chứng minh trình độ tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam

Người nước ngoài khi nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có giấy tờ gì để chứng minh trình độ tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam?

Tôi có vợ là công dân Việt Nam thì trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam có cần phải có thẻ thường trú hay không?

Tôi có vợ là công dân Việt Nam thì trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam có cần phải có thẻ thường trú hay không?

Xin nhập quốc tịch Việt Nam đồng thời xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên

Tôi đang làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam, đồng thời có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên thì tôi có thể làm hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con cùng hồ sơ của tôi được không?

Trường hợp được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Tôi đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng hiện nay tôi có nguyện vọng được trở lại quốc tịch để về Việt Nam sinh sống. Vậy, tôi có thuộc diện được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam hay không?

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Để được trở lại quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải bao gồm những giấy tờ gì?

Tôi có thể xin giữ quốc tịch nước ngoài khi xin trở lại quốc tịch Việt Nam hay không?

Tôi có thể xin giữ quốc tịch nước ngoài khi xin trở lại quốc tịch Việt Nam hay không?

Người đang cư trú tại Việt Nam có thể xin thôi quốc tịch Việt Nam hay không?

Người đang cư trú tại Việt Nam có thể xin thôi quốc tịch Việt Nam hay không?

Công dân Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam trong trường hợp nào?

Công dân Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam trong trường hợp nào?

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam phải có những giấy tờ gì?

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam phải có những giấy tờ gì?