Lên đầu trang

Giải quyết khiếu nại về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thì việc giải quyết khiếu nại về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được thực hiện thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Đơn khiếu nại được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại.

Trả lời bởi: ;#;#