Lên đầu trang

Điều kiện để luật sư nước ngoài được cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam

Các điều kiện để luật sư nước ngoài được cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Luật sư nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam:
- Có Chứng chỉ hành nghề luật sư đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
- Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế.
- Cam kết tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.
- Được tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử vào hành nghề tại Việt Nam hoặc được chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam đồng ý tuyển dụng vào làm việc tại các tổ chức đó.

Trả lời bởi: ;#;#