Lên đầu trang

Thành lập Văn phòng công chứng

Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gồm những gì?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo Điều 23 Luật Công chứng thì hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gồm:
- Đơn đề nghị thành lập.
- Đề án thành lập Văn phòng công chứng, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.
- Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng.

Trả lời bởi: ;#;#