Lên đầu trang

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Trong thời gian làm thủ tục chuyển nhượng, Văn phòng công chứng có tiếp tục hoạt động được không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng thì trong thời gian làm thủ tục chuyển nhượng, Văn phòng công chứng được chuyển nhượng tiếp tục được hoạt động cho đến khi Văn phòng công chứng của các công chứng viên nhận chuyển nhượng được cấp lại giấy đăng ký hoạt động.
 

Trả lời bởi: ;#;#