Lên đầu trang

Bổ nhiệm công chứng viên

Tôi muốn được bổ nhiệm công chứng viên thì cần những tiêu chuẩn gì?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Để được xem xét bổ nhiệm công chứng viên thì người đề nghị cần đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:
- Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.
- Có bằng cử nhân luật.
- Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật.
- Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật Công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Công chứng.
- Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.
- Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng (Điều 8 Luật Công chứng).
 

Trả lời bởi: ;#;#