Lên đầu trang

Miễn nhiệm Thừa phát lại

Trước đây, tôi đã hành nghề Thừa phát lại nhưng đã hơn 2 năm tôi không còn hành nghề nữa. Vậy, tôi thuộc trường hợp  được miễn nhiệm hay bị miễn nhiệm Thừa phát lại?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định Thừa phát lại bị miễn nhiệm khi không hành nghề Thừa phát lại liên tục từ 02 năm trở lên (điểm d khoản 2 Điều 13). Do đó, ông/bà thuộc trường hợp bị miễn nhiệm Thừa phát lại.
 

Trả lời bởi: ;#;#