Lên đầu trang

Thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp Trung ương?

Xin cho biết thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp Trung ương?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 9 Luật Giám định tư pháp thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
 

Trả lời bởi: ;#;#