Lên đầu trang

Thời hạn giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Thời hạn giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại được quy định như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định thời gian giải quyết đối với từng bước cụ thể trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường, không xác định tổng thời gian thực hiện thủ tục vì việc giải quyết yêu cầu bồi thường là một quy trình với nhiều hoạt động xử lý nghiệp vụ phức tạp, cần sự tham gia, phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức có liên quan. Ngoài ra, thời gian thực hiện phụ thuộc vào nhiều sự kiện thực tế trong quá trình giải quyết của từng vụ việc như: các bên có thể thỏa thuận kéo dài thời gian xác minh thiệt, thời gian thương lượng; phát sinh việc hoãn hoặc tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường... Ngoài ra, tùy từng vụ việc yêu cầu bồi thường cụ thể thì thời điểm được coi là kết thúc việc giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có thể được xác định là khác nhau như: thời điểm cơ quan giải quyết bồi thường trao Quyết định giải quyết bồi thường cho người yêu cầu bồi thường; thời điểm cơ quan giải quyết bồi thường lập biên bản thương lượng không thành; thời điểm người yêu cầu bồi thường rút yêu cầu bồi thường trước khi cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành xác minh thiệt hại… Do vậy, nếu vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thuận lợi, không có các trường hợp phức tạp cần phải kéo dài thời hạn hoặc không có tình tiết dẫn đến hoãn, tạm đình chỉ…thì thời hạn giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tối thiểu là 47 ngày kể từ ngày cơ quan giải quyết bồi thường tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường hợp lệ. Còn đối với những vụ việc mà phát sinh thêm các trường hợp dẫn đến phải kéo dài thời hạn xác minh thiệt hại hoặc kéo dài thời hạn thương lượng việc bồi thường hoặc hoãn hay tạm đình chỉ giải quyết bồi thường,..thì thời hạn sẽ kéo dài thêm tùy từng trường hợp.

Trả lời bởi: ;#;#