Lên đầu trang

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường phải đáp ứng những điều kiện nào?

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường phải đáp ứng những điều kiện nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường là các văn bản quy định từ Điều 8 đến Điều 12 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Ngoài những văn bản được liệt kê từ Điều 8 đến Điều 12 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 thì những văn bản khác đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 thì cũng được coi là văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, cụ thể: văn bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, trong đó xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ hoặc là bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường.

Trả lời bởi: ;#;#